Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3919
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Puys que sens tu algú a tu no basta
Incipit & Explicits text: Puys que sens tu algú a tu no basta … puys son camí e via per les altres
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abcdefgh
References (most recent first) March et al. (2000), “Puys que sens Tu algu a Tu no basta [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 477-490 , n. cv
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 213 , n. 94.85 (263:22)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 288-295 , n. 105
March et al. (1952-59), Poesies 4:120-131 , n. cv
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:168-79 , n. cv (ed. ref.)
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:120-122 , n. ed. parcial
Milà i Fontanals (1890), “Resenya histórica y crítica dels antichs poetes catalans. Premi extraordinari del Ateneo Catalá: Medalla d'Or, Jocs Florals de 1865”, Obras completas, 3. Estudios sobre historia, lengua y literatura de Cataluña 183-184 (ed. parcial)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 248-253
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 208-216
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 252-258
Number of Witnesses 16
ID no. of Witness 1 cnum 7624
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 243-246
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys que sens tu algú a tu no basta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 243] P3Vs que sens tu algu atu no basta … [ 246] … Quell maior be sus tots es delitable
Condition incomplet
Poetic Stanza 18 x 8, 1 x 9, 1 x 8
Note manquen els vv. 161-224 de l'edició de Pagès; el darrer vers de la dinovena cobla, “Daltre part tem em plau ignorança”, és un afegit que no es troba a l'edició
ID no. of Witness 2 cnum 5695
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 38-41 ff. [dxij]-dxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys que sens tu algú a tu no basta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 38] Rims estrams de mossen Ausias march
text: Puix que sens tu / algu atu no basta … [ 41] … quel maior be / sus tots es delitable
Condition fragment
Poetic Stanza 20 x 8
Note vv. 1-160 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “fi”
ID no. of Witness 3 cnum 6093
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 165v-166 ff. dcxxxxv-dcxxxxj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys que sens tu algú a tu no basta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 165] Mossen ausias march
text: Prech te Señor / quem faces Jncenssible … [ 166] … tant que la part / quem porta fret abrace
Condition fragment
Poetic Stanza 4 x 8
Note fragment amb els vv. 161-192 de l'edició de Pagès. A més a més, les estrofes d'aquesta còpia segueixen un ordre diferent al que edita Pagès, concretament: vv. 169-176, 161-168, 177-192 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 4 cnum 10704
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 213 (BITECA manid 2885)
Copied 1491 [?] - 1510 [?] (Duran)
Location in witness f. 26
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys que sens tu algú a tu no basta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 26] Canto spiritual Stramps
text: Puix que sens Tu algu a Tu no basta
ID no. of Witness 5 cnum 5613
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. cxxxiiij-cxxxvijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys que sens tu algú a tu no basta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiiij] Altra
text: Puys que sens tu algu atu no basta … [ cxxxvijv] … Quel maior be sus tots es delitable
Condition incomplet
Poetic Stanza 18 x 8, 1 x 9, 1 x 8
Note manquen els vv. 160-224 de l'edició de Pagès. El darrer vers de l'estrofa de nou versos és “Daltra part tem em plau la jgnoranca”, que no apareix a l'edició de Pagès
ID no. of Witness 6 cnum 6467
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. ciiii-cviiiv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys que sens tu algú a tu no basta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ciiii] Cantica Spiritual. Capitulo. I. Marco
text: Puix que sens tu / algu a tu no basta … [ cviiiv] … Que major be / sus tost es delitable
Condition fragment
Poetic Stanza 20 x 8
Note vv. 1-160 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 7 cnum 6469
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. cxviiv-cxviii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys que sens tu algú a tu no basta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxviiv] Capitulo. III. Marco
text: Prech te / senyor quem fasses insensible … [ cxviii] … Tant que la part / quem porta fret abraze
Condition fragment
Poetic Stanza 4 x 8
Note vv. 169-176, 161-168 i 177-192 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 8 cnum 5651
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 108v-112v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys que sens tu algú a tu no basta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 108v] Orations
text: Puysque sens tu algu atu no basta … [ 112v] … Puys son camj euia per les altres
Poetic Stanza 28 x 8
ID no. of Witness 9 cnum 4450
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. cxxx-cxxxiiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys que sens tu algú a tu no basta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxxx] Puix que sens tu / algu atu, no basta … [ cxxxiiijv] … puix son cami es via per les […]
Poetic Stanza 28 x 8
Note la darrera estrofa, començada “O quant sera que regare les galtes”, està escrita en lletra diferent en relació a la resta de la composició
ID no. of Witness 10 cnum 6415
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. cxxvj-cxxviiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys que sens tu algú a tu no basta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxvj] Oratio a deu
text: [P]Vys que sens tu algu atu no basta … [ cxxviiij] … Quel maior be sus tots es delitable
Condition incomplet
Poetic Stanza 18 x 8, 1 x 9, 1 x 8
Note manquen els vv. 161-224 de l'edició de Pagès. Per altra banda, una cobla té nou versos, car li sobre el seu novè vers: “Daltra part tem em plau la jgnorança”. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6668
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. clxviii-clxxii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys que sens tu algú a tu no basta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ clxviii] P2Vix qne [sic] sens tu / algu a tu, no basta … [ clxxii] … puix son cami / es via per, les altres | FINIS
registre: ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXY. Totes estes letres son quaderns excepto y grega que's duern
colofó: Foren Impreses y acabades les obes [sic] del extreu [sic] caualler mossen Ausias March en la insigne Ciutat de Barcelona per mestre Carles amoros Prouençal Lany M.D.XL.III. A. XXII. del Mes De desembre
Poetic Stanza 28 x 8
ID no. of Witness 12 cnum 6545
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. clxviijv-clxxijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys que sens tu algú a tu no basta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ clxviijv] P2Vix que sens tu / algu a tu no basta … [ clxxijv] … puix son cami / es via per les altres. | FINIS
registre: +A.b.c.d.e.f.g.h.i.k.l.m.n.o.p.q.r.s.t.v.x
colofó: Foren impeses [sic] y acabades les obres del extrenu cauoller [sic] mossen Ausias March en la insigne Ciutat de Barcelona per Carles amoros Prouencal en lany M.D.xxxxv. a .xxij. del mes de Desembre
Poetic Stanza 28 x 8
ID no. of Witness 13 cnum 4714
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 226v-232
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys que sens tu algú a tu no basta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 226v] Puix que sens tu / algu a tu no basta … [ 232] … puix son cami / es uia per les altres. FINIS.
Poetic Stanza 28 x 8
ID no. of Witness 14 cnum 4552
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. cxv-cxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys que sens tu algú a tu no basta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxv] Mossen ausias march
text: Puis que sens tu / algu atu no basta … [ cxv] … puis son cami / E via per les altres
Poetic Stanza 28 x 8
ID no. of Witness 15 cnum 6801
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 183-187v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys que sens tu algú a tu no basta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 183] CANTO SPIRITVAL STRAMPS
text: P3Vixque sens tu / algu a tu no basta … [ 187v] … puis son cami / e via per les altres. | Fin del Cantico espiritual
Poetic Stanza 28 x 8
ID no. of Witness 16 cnum 6255
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 176-180v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys que sens tu algú a tu no basta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 176] CANT SPIRITVAL STRAMPS
text: P2Vix que sens tu / algu a tu no basta … [ 180v] … puix son cami / e via per les altres. | Fi del Cant espiritual
Poetic Stanza 28 x 8
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-09