Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3918
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Puys me trob sol en amor, a mi sembla
Incipit & Explicits text: Puys me trob sol en amor, a mi sembla … mas, lla on van, mos pecats no li noguen!
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abcdefgh
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 15
March et al. (2000), “Puys me trob sol en amor, a mi sembla [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 392-400 , n. xciv
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 213 , n. 94.84 (263:21)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 233-237 , n. 94
March et al. (1952-59), Poesies 4:33-41 , n. xciv
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:87-94 , n. xciv (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 194-197
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 196-199
Number of Witnesses 18
ID no. of Witness 1 cnum 5479
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 251-256
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys me trob sol en amor, a mi sembla, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 251] Puys me trob sol en amor amj sembla … [ 256] … Mas la hon va mos peccats nolj noguen
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5048
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 79r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys me trob sol en amor, a mi sembla, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 79] Amor es dat conexer pels affectes … [ 79v] … Mas lla hon uan mos peccats no lj noguen
Condition acèfal
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 1-96 de l'edició de Pagès. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5686
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 23-24v ff. cccclxxxxvij-cccclxxxxiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys me trob sol en amor, a mi sembla, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 23] Mossen Ausias march
text: Dos volers son / que natura seguexen … [ 24v] … mas lla hon ban mos peccats no li noguen
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 1-32 de l'edició de Pagès. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 6092
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 163-165v ff. dcxxxviij-dcxxxxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys me trob sol en amor, a mi sembla, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 163] Mosen ausias march
text: Puix metrob sol / en amor ami sembla … mas lla on va / mos pecats noli noguen
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 7, 14 x 8, 1 x 4
Note manca el v. 12 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 5751
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. xxxviiijv-xxxxj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys me trob sol en amor, a mi sembla, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxviiijv] Mossen auzias march
text: P16Us me trop sol / en amor ami semble … [ xxxxj] … Mas lla hon van / mos paccats no li noguen
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 6743
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 36v-38
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys me trob sol en amor, a mi sembla, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 36v] Mossen Auzias march
text: [P]Vs me trop sol / en amor ami semble … [ 38] … Mas lla hon van / mos paccats no li noguen
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida da la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 5606
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. cxvjv-cxix
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys me trob sol en amor, a mi sembla, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxvjv] Altra
text: Puys me trob sol en amor amj sembla … [ cxix] … Mas lla on uan mos peccats noli noguen
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 8 cnum 6458
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. lxxxv-lxxxix
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys me trob sol en amor, a mi sembla, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxv] Capitulo. II Marco
text: Puix me trob / sol en amor a mi sembla … [ lxxxix] … Sino que deu / enlo cel la colloque
Condition incomplet
Poetic Stanza 16 x 8
Note manquen els vv. 129-132 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 9 cnum 5641
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 86v-88v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys me trob sol en amor, a mi sembla, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 86v] Puys me trop sol en amor amj senbla … [ 88v] … Mas lla hon van mos peccats no li noguen
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 4407
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. lxvv-lxviij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys me trob sol en amor, a mi sembla, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxvv] Estramps
text: Puix me trob sol en / amor, a mi sembla … [ lxviij] … mas lla on va / mos peccats no li noguen
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “To”
ID no. of Witness 11 cnum 6406
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. cij-cv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys me trob sol en amor, a mi sembla, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cij] Tercera
text: [P]2Vys me trop sol en amor amj sembla … [ cv] … Mas lla hon va mos peccats no li noguen
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6657
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. cxxixv-cxxxii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys me trob sol en amor, a mi sembla, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxixv] Estramps
text: P2Vix me trob sol / en amor, ami sembla … [ cxxxii] … mas lla on va / mos peccats no li noguen
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 6534
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. cxxxjv-cxxxiiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys me trob sol en amor, a mi sembla, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxjv] Estramps
text: P2Vix me trob sol / en amor, ami sembla … [ cxxxiiij] … mas lla on va / mos peccats no li noguen
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 4703
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 178v-182
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys me trob sol en amor, a mi sembla, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 178v] Puix me trob sol / en amor a mi sembla … [ 182] … ma lla hon ua / mos peccats no li noguen
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 4558
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. cxxv-cxxiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys me trob sol en amor, a mi sembla, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxv] Mossen ausias march
text: Puis me trob sol / en amor ami sembla … [ cxxiij] … mas lla hon va / mos peccats no li noguen
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 16 cnum 6805
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 198-201
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys me trob sol en amor, a mi sembla, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 198] Stramps DE MORT CANTO. IIII
text: P3Vis me trob sol / en amor, ami sembla … [ 201] … mas lla hon van / mos peccats noli noguen. | Fin del Canto. iiij
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 17 cnum 6259
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 190v-193v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys me trob sol en amor, a mi sembla, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 190v] DE MORT CANT. IIII. STRAMPS
text: P2Vix me trob sol / en Amor, ami sembla … [ 193v] … mas lla hon van / mos peccats no li noguen.| Fi del Cant. iiij
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 18 cnum 12548
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/7897 (BITECA manid 5127)
Copied Alvar Gómez de Castro, 1560 ad quem (mort del copista)
Location in witness ff. 59v-60
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Puys me trob sol en amor, a mi sembla, escrit 1459 ad quem vv. 25-32
Incipit & Explicits rubr.: [ 59v] Osias marc. En la cantica de la muerte escriuio | esta [ratllat Cantica] Rima en la muerte de su amiga
text: Axi com lor quant de la mena l Traen … [ 60] … lo nest uoler en mi roman sens mescla
Condition fragment
Note Segueix a l'estrofa la seva traducció al llatí. Faulhaber suggereix que Gómez de Castro copiés aquests versos d'una edició. Hem comparat el text amb les de 1543 i 1560 i cap d'elles n'és la font. Quen per controlar les de 1539, 1545 i 1555.
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-12