Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3915
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Por de pijor a molts fa pendre mort
Incipit & Explicits text: Por de pijor a molts fa pendre mort … qu'en aquest mon no poden mal atendre
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2000), “Por de pijor a molts fa pendre mort [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 234-236 , n. lvii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 195 , n. 94.81 (219:392)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 127-128 , n. 57
March et al. (1952-59), Poesies 3:41-44 , n. lvii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:366-68 , n. lvii (ed. ref.)
Milà i Fontanals (1890), “Resenya histórica y crítica dels antichs poetes catalans. Premi extraordinari del Ateneo Catalá: Medalla d'Or, Jocs Florals de 1865”, Obras completas, 3. Estudios sobre historia, lengua y literatura de Cataluña 183 (ed. parcial)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 205-206 , n. vi
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 208-209 , n. vi
Number of Witnesses 14
ID no. of Witness 1 cnum 5439
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 115-117
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Por de pijor a molts fa pendre mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 115] Mossen Ausias march
text: Por depijor amolts fa pendre mort … [ 117] … Quen aquest mon no poden mal atendre
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5087
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 26v-27
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Por de pijor a molts fa pendre mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 26v] Mossen auzias march
text: P2Or de pijor a molts fa pendra mort … [ 27] … Que aquest mon no poden mal atendre
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5707
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 51v-52 ff. dxxvv-dxxvj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Por de pijor a molts fa pendre mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 51v] mossen Ausias march
text: Por de pijor a molts fa pendre mort … [ 52] … quen aquest mon no poden mal atendre
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5567
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. lvj-lvij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Por de pijor a molts fa pendre mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lvj] Altra
text: P2or de pijor amolts fa pendre mort … [ lvij] … Quen aquest mon no poden mal atendre
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 5 cnum 6462
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. xcvi-xcvii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Por de pijor a molts fa pendre mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xcvi] Capitulo. VI. Marco
text: Por de pijor / a molts fa pendre mort … [ xcvii] … Que per la mort / de tal hom sagues vendre
Condition incomplet
Poetic Stanza 4 x 8
Note manquen els vv. 17-24 i 41-44 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 6 cnum 5263
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 47v-48
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Por de pijor a molts fa pendre mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 47v] P2or de peior amolts fa pendre mort … [ 48] … Quen aquest mon no poden mal atendre
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 4421
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness f. lxxxiiijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Por de pijor a molts fa pendre mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxiiij] March
text: Por de pijor / a molts fa pendre mort … [ lxxxiiijv] … quen aquest mon / no poden mal attendre
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la rúbrica inicial està ratllada
ID no. of Witness 8 cnum 6370
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. lv-lvj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Por de pijor a molts fa pendre mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lv] [P]Or de pijor amolts fa pendre mort … [ lvj] … Que aquest mon no poden mal atendre
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 6628
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. lxxviv-lxxvijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Por de pijor a molts fa pendre mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxviv] P2or de pijor / a molts fa pendre mort … [ lxxvijv] … que'n aquest mon / no poden mal, attendre
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 6505
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness f. lxxxr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Por de pijor a molts fa pendre mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxx] P2Or de pijor / a molts fa pendre mort … [ lxxxv] … que'n aquest mon / no poden mal atendre
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 4681
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 111-112
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Por de pijor a molts fa pendre mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 111] Por de pijor / a molts fa pendre mort … [ 112] … quen aquest mon / no poden mal atendre [?]
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 4556
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. cxviijv-cxviiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Por de pijor a molts fa pendre mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxviijv] Mossen ausias march
text: Por de pijor / a molts fa pendre mort … [ cxviiijv] … quen aquest mon / no poden mal dependre
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 6793
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness f. 149r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Por de pijor a molts fa pendre mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 149] CANTO MORAL. VII
text: P2Or de pijor / a molts fa pendre mort … [ 149v] … que'n aquest mon / no poden mal atendre. | Fin del Canto Moral. vij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 6247
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 142-143
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Por de pijor a molts fa pendre mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 142] CANT MORAL. VII
text: P2Or de pijor / a molts fa pendre mort … [ 143] … que'n aquest mon / no poden mal atendre. | Fi del Cant Moral. vij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-12