Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3913
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Per molt amar ma vida es en dupte
Incipit & Explicits text: Per molt amar ma vida es en dupte … d'aquell ho dich qui mor, desig finit
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 19
March et al. (2000), “Per molt amar ma vida es en dupte [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 228-230 , n. lv
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 194 , n. 94.79 (219:391)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 123-124 , n. 55
March et al. (1952-59), Poesies 3:34-37 , n. lv
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:360-62 , n. lv (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 52-53 , n. xxxvi
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 46-47 , n. xxxvi
Number of Witnesses 15
ID no. of Witness 1 cnum 5437
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 111-113
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per molt amar ma vida es en dupte, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 111] Mossen Ausias march
text: Per molt amar ma vida es endubte … [ 113] … Dich ho daquell quj mor desig finit
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5070
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 43v-44
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per molt amar ma vida es en dupte, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 43v] Mossen auzias march
text: P2Er molt amar ma vida es en dupta … [ 44] … E que morra si desigh es complit
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5705
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 49v-50v ff. dxxiijv-dxxiiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per molt amar ma vida es en dupte, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 49v] Mossen Ausias march
text: Per molt amar ma vida en dupte … [ 50v] … daquell ho dich quj mor desig fenit
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 6897
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 43r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per molt amar ma vida es en dupte, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 43] Mossen Auzias march
text: [P]Er molt amar / ma vida es en dupte … [ 43v] … Dich ho daquell / qui mor desig finjt
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida da la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 5755
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. xxxxvjr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per molt amar ma vida es en dupte, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxxvj] Mossen auzias march
text: P8Er molt amar / ma vida es en dupte … [ xxxxvjv] … Dich ho daquell / quj mor desig finit
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 5565
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. liiij-lv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per molt amar ma vida es en dupte, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ liiij] Altra
text: P2er molt amar ma vida es en dupte … [ lv] … Daquell ho dich quj mor desig finjt
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 7 cnum 5261
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness f. 46r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per molt amar ma vida es en dupte, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 46] Per molt amar ma vida es en dupte … [ 46v] … Dich ho daquell qui mor dasitx finit
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 4397
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. lv-lj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per molt amar ma vida es en dupte, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lv] P2er molt amar ma vida es endupte … [ lj] … e que morra sil desig es cumplit
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 9 cnum 6368
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. liijv-liiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per molt amar ma vida es en dupte, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ liijv] [P]2Er molt amar ma vida es en dupte … [ liiijv] … Dich ho daquell qui mor desitx finjt
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 6589
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. xxxv-xxxvi
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per molt amar ma vida es en dupte, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxv] P2er molt amar / ma vida es, en / dubte … [ xxxvi] … he que morra / si'l desig, es complit
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6307
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. xxxv [sic = xxxvij]-xxxvijj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per molt amar ma vida es en dupte, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxv [sic=xxxvij]] Per molt amar / ma vida es en dubte … [ xxxvijj] … e que morra / si'l desig es complít
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 4644
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 55-56
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per molt amar ma vida es en dupte, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 55] Per molt amar / ma uida es en dupte … [ 56] … e que morra / sil desig es complit.
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 4551
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. cviiijv-cxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per molt amar ma vida es en dupte, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cviiijv] Mossen ausias march
text: Per molt amar / ma vida es en dupte … [ cxv] … daquell ho dich / qui mor desig finit
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 6713
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 46v-47
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per molt amar ma vida es en dupte, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 46v] DE AMOR CANTO. XXXVIII
text: P3Er molt amar / ma vida es en dubte … [ 47] … e que morra / si'l desig es complít. | Fin del Canto. xxxviij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 6173
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 40v-41v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per molt amar ma vida es en dupte, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 40v] DE AMOR CANT. XXXVIII
text: P2Er molt amar / ma vida es en dubte … [ 41v] … e que morra / si'l desig es complít. | Fi del Cant. xxxviij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-12