Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3912
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Per lo camí de mort e cercat vida
Incipit & Explicits text: Per lo camí de mort e cercat vida … e perque, donchs, aquest hus en mi·s trenca?
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abcdefge
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 11
March et al. (2000), “Per lo cami de mort e cercat vida [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 415-419 , n. xcviii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 213 , n. 94.78 (263:20)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 250-252 , n. 98
March et al. (1952-59), Poesies 4:52-58 , n. xcviii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:107-111 , n. xcviii (ed. ref.)
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:111-113
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 160-161 , n. v
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 154-155 , n. v
Number of Witnesses 16
ID no. of Witness 1 cnum 5483
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 264-266
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per lo camí de mort e cercat vida, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 264] Mossen Ausias march
text: Perlo camj demort he cerquat vida … [ 266] … En tal contrast lamia vida penja
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8
Note manquen els vv. 41-76 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 2 cnum 5037
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 81v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per lo camí de mort e cercat vida, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 81v] Mossen auzias march
text: P2Er lo camj / de mor he sercat vida … Va ensercant per vent de tramuntana
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 8
Note vv. 1-8 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 3 cnum 5687
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 25-26 ff. cccclxxxxviiij-d
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per lo camí de mort e cercat vida, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 25] Mossen Ausias march
text: P2er lo camj de mort e cerquat vida … [ 26] … e per que donchs / aquest hus en mjs trenqua
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5747
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. xxxvv-xxxvjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per lo camí de mort e cercat vida, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxvv] Mossen auzias march
text: P16Er lo cami / de mort he cercat vida … [ xxxvjv] … Donchs perquequest hus mist arranque | ffy
Condition incomplet
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 65-72 de l'edició de Pagés La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 6710
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 33r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per lo camí de mort e cercat vida, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 33] Mossen Auzias march
text: PEr lo camj / damort he sercat vida … [ 33v] … Donchs per quequest hus mist arranque
Condition incomplet
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 65-72 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 5609
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. cxxij-cxxiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per lo camí de mort e cercat vida, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxij] Altra
text: Per lo camj de mort e cercat vida … [ cxxiijv] … E per que donchs aquest hus en mjs trenca
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 7 cnum 6440
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. xxvi-xxviii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per lo camí de mort e cercat vida, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxvi] Capitulo. XV. Marco
text: P2Er lo cami / de mort he sercat vida … [ xxviii] … No tinch res franch sino sola la pensa
Condition incomplet
Poetic Stanza 9 x 8
Note manquen els vv. 73-76 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 8 cnum 5645
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 92-93
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per lo camí de mort e cercat vida, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 92] P2er lo camj de mort e cercat vida … [ 93] … E perque donchs aquest vs en mis trenca
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 4440
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. cv-cvjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per lo camí de mort e cercat vida, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cv] Rims de mossen osias march
rubr.: Stramps
text: Per lo cami / de mort he cercat vida … [ cvjv] … e perque donchs / aquest vs en mis trenca
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la rúbrica inicial està ratllada, mentre que la darrera cobla va precedida de la rúbrica “To”
ID no. of Witness 10 cnum 6412
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. cxvijv-cxviiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per lo camí de mort e cercat vida, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxvijv] [P]Er lo cami de mort he sercat vida … [ cxviiij] … E perque donchs aquest vs enmjs trenca
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6644
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. ci-cii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per lo camí de mort e cercat vida, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ci] Estramps
text: P2Er lo cami / de mort he cercat vida … [ cii] … e per que donchs / aquest, vs en mis trenca
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6521
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. ciiij-cvv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per lo camí de mort e cercat vida, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ciiij] Estramps
text: Per lo cami / de mort he cercat vida … [ cvv] … e perque donchs / aquest vs en mis trenca
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 4692
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 142v-144v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per lo camí de mort e cercat vida, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 142v] estramp
text: Per lo cami de mort he cercat uida … [ 144v] … e perque donchs / aquest us en mi tranca
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 4559
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. cxxiijv-cxxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per lo camí de mort e cercat vida, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxiijv] Mossen ausias march
text: Per lo cami / de mort he çercat vida … [ cxxv] … e per que donchs / aquest hus en mis trenca
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 6765
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 114-115v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per lo camí de mort e cercat vida, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 114] DE AMOR, STRAMPS. LXXXV
text: P2Erlo cami / de mort he çercat vida … [ 115v] … e donchs perque / aquest vs en mis' trenca? | Fin del Canto. lxxxv
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 16 cnum 6219
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 108-109v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Per lo camí de mort e cercat vida, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 108] DE AMOR CANT. LXXXIIII. ESTRAMPS
text: P2Er lo cami / de mort he sercat vida … [ 109v] … e donchs perque / aquest vs en mi s'trenca [sic]? | Fi del Cant. lxxxiiij
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2012-01-28