Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3908
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles O vos, mesquins, qui sots terra jaheu
Incipit & Explicits text: O vos, mesquins, qui sots terra jaheu … car sino·l ver, l'enteniment no col
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2000), “O vos, mesquins, qui sots terra jaheu [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 316-319 , n. lxxix
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 155 , n. 94.74 (219:29)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 182-183 , n. 79
March et al. (1952-59), Poesies 3:121-124 , n. lxxix
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:15-17 , n. lxxix (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 99-100 , n. lxix
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 93-94 , n. lxix
Number of Witnesses 14
ID no. of Witness 1 cnum 5470
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 224-225
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O vos, mesquins, qui sots terra jaheu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 224] Mossen Ausias march
text: Ho vos mesqujns quj sots terra jaheu … [ 225] … Car sinol ver lentenjment no col
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5059
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 53v-54
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O vos, mesquins, qui sots terra jaheu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 53v] O2 Vos mesqujns / qui sots terra iaheu … [ 54] … Car si nol uer / lentenjment no col
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6086
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 149v-150 ff. dcxxiijv-dcxxiiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O vos, mesquins, qui sots terra jaheu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 149v] Mossen auzias march
text: O vos mesquins / qui sots terra Jaeu … [ 150] … car sinol ver / lenteniment no col
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 6045
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 111-112 ff. dlxxxv-dlxxxvj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O vos, mesquins, qui sots terra jaheu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 111] mossen Ausias march
text: O Vos mesqujns quj sots terra Jaheu … [ 112] … car sinol ver lentenjment no col
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 5590
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. lxxxiijv-lxxxiiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O vos, mesquins, qui sots terra jaheu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxiijv] Altra
text: O uos mesquins quj sots terra jaheu … [ lxxxiiijv] … Car sinol uer lentenjment no col
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 6 cnum 5628
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 67-68
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O vos, mesquins, qui sots terra jaheu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 67] O vos mesquins qui sots terra jaheu … [ 68] … Car si nol ver lenteniment no col
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 4414
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness f. lxxvr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O vos, mesquins, qui sots terra jaheu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxv] March
text: O vos mesquins / qui sots terra Jaheu … [ lxxvv] … car sinol ver / lenteniment no col
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la rúbrica inicial està ratllada, i la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tor”
ID no. of Witness 8 cnum 6392
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness f. lxxviiijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O vos, mesquins, qui sots terra jaheu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxviiij] [O] Vos mequins [sic] qui sots terra jaeu … [ lxxviiijv] … Car sinol ver lentenjment no col
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 6627
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness f. lxxvir-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O vos, mesquins, qui sots terra jaheu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxvi] O2 Vos mezquins / qui sots terra jaeu … [ lxxviv] … car si nol ver / lenteniment, no col
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 6504
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. lxxix-lxxx
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O vos, mesquins, qui sots terra jaheu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxix] O2 Vos mezquins / qui sots terra jaeu … [ lxxx] … car si nol ver / lenteniment no col
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6419
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 110-111
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O vos, mesquins, qui sots terra jaheu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 110] O uos mezquins / qui sots terra jaeu … [ 111] … car sinol uer / lenteniment no col
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 4550
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. cviijv-cviiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O vos, mesquins, qui sots terra jaheu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cviijv] Mossen ausias march
text: O / vos mesquins / qui sots terra Jaheu … [ cviiijv] … Car si nol ver / leteniment no col
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 6752
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 88-89
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O vos, mesquins, qui sots terra jaheu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 88] DE AMOR CANTO. LXXII
text: O3 Vos mezquins / qui sots terra jaéu … [ 89] … ca si nol ver / lenteniment no col. | Fin del Canto. lxxij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 6207
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 82v-83v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O vos, mesquins, qui sots terra jaheu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 82v] DE AMOR CANT. LXXII
text: O2 Vos mezquins / qui sots terra jaéu … [ 83v] … car si nol ver / lenteniment no col. | Fi del Cant. lxxij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2012-01-28