Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3907
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles O quant es foll qui tem lo forçat cas
Incipit & Explicits text: O quant es foll qui tem lo forçat cas … que, per ser ffresch, lo cors l'esperit crem
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2000), “O quant es foll qui tem lo forçat cas [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 517-522 , n. cvii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 155 , n. 94.73 (219:28)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 312-314 , n. 107
March et al. (1952-59), Poesies 4:161-167 , n. cvii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:206-10 , n. cvii (ed. ref.)
Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 261-264
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 173-175 , n. ii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 175-177 , n. ii
Number of Witnesses 12
ID no. of Witness 1 cnum 5459
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 178-182
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O quant es foll qui tem lo forçat cas, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 178] Mossen ausias march
text: Ho quant es foll quj tem lo forcat cas … [ 182] … Que per fer freth lo cors lesperit crem
Poetic Stanza 10 x 8, 2 x 4
ID no. of Witness 2 cnum 7629
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 269-270v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O quant es foll qui tem lo forçat cas, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 269] per mossen borra
text: O2 Quant es foll quj tem lo forçat cas … [ 270v] … Quer per ser fresch lo cors lespirit crem
Poetic Stanza 10 x 8, 2 x 4
ID no. of Witness 3 cnum 5587
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. lxxixv-lxxxjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O quant es foll qui tem lo forçat cas, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxixv] Altra
text: O quant es foll quj tem lo forcat cas … [ lxxxjv] … Que per ser ffresch lo cors lesperit crem
Poetic Stanza 10 x 8, 2 x 4
ID no. of Witness 4 cnum 5653
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 121-122v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O quant es foll qui tem lo forçat cas, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 121] Altra
text: O quant es foll qui tem lo forçat cas … [ 122v] … Que per ser fresch lo cos lesperit crem
Poetic Stanza 10 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça” respectivament
ID no. of Witness 5 cnum 4452
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. cxlv-cxlvij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O quant es foll qui tem lo forçat cas, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlv] Altres dressades a Mossen Borra
text: O quant es foll / qui tem lo forçat cas … [ cxlvij] … que per ser fresch / lo cors, esperit crem
Poetic Stanza 10 x 8, 2 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Seguida”, i l'anterior de “Tor”
ID no. of Witness 6 cnum 6417
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. cxxxviiijv-cxxxx
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O quant es foll qui tem lo forçat cas, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxviiijv] Altres dressades a mossen borra
text: [O]2 Quant es foll qui tem lo forçat cas … [ cxxxxj] … Que per ser fre \s/ ch lo cos lesperit crem
Poetic Stanza 10 x 8, 2 x 4
Note le dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Endressa” i “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 6665
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. clvi-clviiv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O quant es foll qui tem lo forçat cas, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ clvi] O2 Quant es foll / qui tem lo forçat cas … [ clviiv] … fes no hauer / tanta fe com volem
Condition incomplet
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 85-88 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 6542
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. clvijv-clix
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O quant es foll qui tem lo forçat cas, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ clvijv] O2 Quant es foll / qui tem lo forçat cas … [ clix] … fes no hauer / tants [sic] fe com volem
Condition incomplet
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 85-88 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 4711
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 212-214
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O quant es foll qui tem lo forçat cas, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 212] O quant es foll / qui tem lo forçat cas … [ 214] … fes nos hauer / tants [sic] fe com uolem
Condition incomplet
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 85-88 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 4547
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. ciiijv-cvjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O quant es foll qui tem lo forçat cas, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ciiijv] Mossen ausias march
text: O quant es foll / qui tem lo forçat cas … [ cvjv] … fes nos hauer / tanta fe com volem
Condition incomplet
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 85-88 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6803
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 194-196
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O quant es foll qui tem lo forçat cas, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 194] DE MORT CANTO. II
text: O3 Quant es foll / qui tem lo forçat cas … [ 196] … fes nos hauer / tanta fe com volém. | Fin del Canto. ij
Condition incomplet
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 85-88 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6257
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 186v-188v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, O quant es foll qui tem lo forçat cas, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 186v] DE MORT CANT. II
text: O2 Quant es foll / qui tem lo forçat cas … [ 188v] … fes nos hauer / tanta fe com volém. | Fi del Cant. ij
Condition incomplet
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 85-88 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-09