Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3903
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles No sech lo temps mon pensament inmoble
Incipit & Explicits text: No sech lo temps mon pensament inmoble … sia remés lo peccat d'Amor Folla
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abcdefgh
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 236
March et al. (2000), “No sech lo temps mon pensament inmoble [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 121-124 , n. xxiv
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 213 , n. 94.69 (263:18)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 55-56 , n. 24
March et al. (1952-59), Poesies 2:86-90 , n. xxiv
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:261-63 , n. xxiv (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 150-151 , n. ii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 144-145 , n. ii
Number of Witnesses 15
ID no. of Witness 1 cnum 5406
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 47-49
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No sech lo temps mon pensament inmoble, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 47] Mossen Ausias march
text: No sech lo temps mon pensament inmoble … [ 49] … Sia remes lo peccat damor folla
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 4148
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 17
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No sech lo temps mon pensament inmoble, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 17] Per ma raho / volgrauer conaxen‡a … Sia remes / lo peccat damor folla
Condition acèfal
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 1-28 de l'edició de Pagès, per pèrdua de folis. Hi ha un salt en la foliació, de 10 a 17. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6071
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 133v-134v ff. dcvijv-dcviijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No sech lo temps mon pensament inmoble, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 133v] Mossen auzias march
text: No sech lo temps / mon penssament Jnmoble … [ 134v] … sia remes lo pecat / damor folla
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5972
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. ccviijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No sech lo temps mon pensament inmoble, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ccviij] Mossen auzias march
text: [N]O cerch lo temps / mon pensament Jnmoble … [ ccviijv] … Elos estremps / durada no han largua
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada d'aquest testimoni, divergent en relació a altres testimonis, és aquesta: “Lir entre carts / lo meu voler se trempa | En ço que null emador sap lo tempra | ffas ho perço / que y ma vida enprengua | Elos estremps durada no han largua”. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 6951
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 78r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No sech lo temps mon pensament inmoble, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 78] Mossen Auzias march
text: NO cerch lo temps / mon pensament jnmoble … [ 78v] … E los estrems / durada no han larga
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornade”
ID no. of Witness 6 cnum 5536
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. xxiiij-xxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No sech lo temps mon pensament inmoble, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxiiij] Altra
text: No sech lo temps mon pensament jnmoble … [ xxv] … Sia remes lo peccat damor folla
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 7 cnum 5231
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 22v-23v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No sech lo temps mon pensament inmoble, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 22v] No semblal tems mo [sic] pensament jnmoble … [ 23v] … Si rames lo peccat damor folla
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 4368
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. xxijv-xxiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No sech lo temps mon pensament inmoble, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxijv] No sec lo temps / mon pensament jmoble … [ xxiijv] … sia remes lo pecat damor folla
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 9 cnum 6337
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness f. xxvr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No sech lo temps mon pensament inmoble, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxvv] [N]O sech lo temps mon pensament jmmoble … [ xxvv] … Sia remes lo peccat damor folla
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 6568
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. xviiiv-xviiii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No sech lo temps mon pensament inmoble, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xviiiv] Stramps
text: N2O sec lo temps / mon pesament [sic] immoble … [ xviiii] … sia remes / lo peccat d'amor folla
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6286
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. xixv-xxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No sech lo temps mon pensament inmoble, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xixv] Stramps
text: N2O sech lo temps / mon pensament immoble … [ xxv] … sia remes / lo peccat d'amor folla
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 4623
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 32-33
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No sech lo temps mon pensament inmoble, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 32] Stramps
text: No sech lo temps / mon pensament immoble … [ 33] … sia remes / lo peccat d'amor folla
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 4539
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. xcvv-xcvj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No sech lo temps mon pensament inmoble, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xcvv] Mossen ausias march
text: No sech lo temps / mon pensament jmmoble … [ xcvj] … sia remes / lo pecat d'amor folla
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 6692
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness f. 30r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No sech lo temps mon pensament inmoble, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 30] DE AMOR CANTO. XXIII
text: N3O sech lo temps / mon pensament in moble … [ 30v] … sia remes / lo peccat d'Amor folla. | FIN DEL CANTO. XXIII
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 6158
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 24-25
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No sech lo temps mon pensament inmoble, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 24] DE AMOR CANT. XXIII
text: N2O sech lo temps / mon pensament immoble … [ 25] … sia remes / lo peccat d'Amor folla. | Fi del Cant. xxiij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-12