Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3901
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles No pot mostrar lo mon menys pietat
Incipit & Explicits text: No pot mostrar lo mon menyspietat … e fort estret, quant sobre mi's posat
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 227
March et al. (2000), “No pot mostrar lo mon menys pietat [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 310-311 , n. lxxvii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 155 , n. 94.67 (219:25)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 177-178 , n. 77
March et al. (1952-59), Poesies 3:115-117 , n. lxxvii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:9-10 , n. lxxvii (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 71 , n. xlix
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 65 , n. xlix
Number of Witnesses 17
ID no. of Witness 1 cnum 5468
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 220-221
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No pot mostrar lo mon menys pietat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 220] Mossen Ausias march
text: No pot mostrar lomon meyns pietat … [ 221] … E fort estret quant sobre mjs stat
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5061
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 51v-52
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No pot mostrar lo mon menys pietat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 51v] Mossen auzias march
text: N2O pot mostrar lo mon menys pietat … [ 52] … E fort estret quant sobre mj stat
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6043
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 109v-110 ff. dlxxxiijv-dlxxxiiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No pot mostrar lo mon menys pietat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 109v] mossen ausias march
text: No pot mostrar lo m \on/ menys piatat … [ 110] … e fort estret quant sobre mjs estat
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 6942
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 73v-74
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No pot mostrar lo mon menys pietat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 73v] Mossen Auzias march
text: NO pot mostrar / lo mon menys pietat … [ 74] … E fort estret / quant sobra mi estat
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 5963
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cciijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No pot mostrar lo mon menys pietat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cciij] Mossen auzias march
text: [N]O pot mostrar / lo mon menys pietat … [ cciijv] … E fort estret / quant sobra mjs estat
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 5588
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. lxxxjv-lxxxij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No pot mostrar lo mon menys pietat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxjv] altra
text: No pot mostrar lo mon menys pietat … [ lxxxij] … E fort estret quant sobre mjs posat
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la rúbrica és escrita per una lletra posterior a la del copista
ID no. of Witness 7 cnum 12307
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/5668 (BITECA manid 5085)
Copied 1539 a quo - 1560 ca. ad quem
Location in witness f. 119v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No pot mostrar lo mon menys pietat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 119v] creure poch sil envejos consella … y molt estret quant sobremi es estat'
Condition fragment (tornada)
Note transcrivim els quatre versos complets: “creure poch sil envejos consella || Amor amor un abit metallat | de vostre drap vestintmen le sperit | e enlo vestir molt ample le sentit | y molt estret quant sobremi es estat”
ID no. of Witness 8 cnum 6445
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. xxxviiiv-xxxix
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No pot mostrar lo mon menys pietat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxviiiv] Capitulo. XXI Marco
text: No pot mostrar / lo cel menys piatat … [ xxxix] … Que dir no puch / quant so enamorat
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 8
Note manquen els vv. 25-28 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 9 cnum 5625
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 65v-66
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No pot mostrar lo mon menys pietat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 65v] Nom pot mostrar lo mon menys pietat … [ 66] … E fort stret quant sobre mjs stat
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 4412
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness f. lxxiijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No pot mostrar lo mon menys pietat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxiij] No pot mostrar lo mon menys pietat … [ lxxiijv] … e fort estret quant sobre mis estat
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 11 cnum 6390
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness f. lxxvijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No pot mostrar lo mon menys pietat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxvij] [N]O pot mostrar lo mon menys pietat … [ lxxvijv] … E fort stret quant sobre mjs stat
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6605
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness f. lvr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No pot mostrar lo mon menys pietat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lv] N2O pot mostrar / lo mon menys pietat … [ lvv] … e fort estret / quant sobre mi's estat
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 6482
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. lvijv-lviij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No pot mostrar lo mon menys pietat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lvijv] N2O pot mostrar / lo mon menys pietat … [ lviij] … [y] fort estret / quant sobre mi's estat
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 4659
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 82-83
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No pot mostrar lo mon menys pietat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 82] No pot mostrar / lo mon menys pietat … [ 83] … e fort estret / quant sobre mi s'estat
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 6312
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. xcvijv-xcviij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No pot mostrar lo mon menys pietat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xcvijv] Mossen ausias march
text: No pot mostrar / lo mon menys pietat … [ xcviij] … e fort estret / quant sobre mis estat
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 16 cnum 6729
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 64v-65
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No pot mostrar lo mon menys pietat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 64v] DE AMOR CANTO. LII
text: No pot mostrar / lo mon menys pietat … [ 65] … e fort estret / quant sobre mi es estát. | Fin del Canto. lij
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 17 cnum 6187
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 58v-59
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No pot mostrar lo mon menys pietat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 58v] DE AMOR CANT. LII
text: N2O pot mostrar / lo mon menys pietat … [ 59] … e fort estret / quant sobre mi's estát. | Fi del Cant. lij
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2013-05-06