Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3899
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles No·m pren axí com al petit vaylet
Incipit & Explicits text: No·m pren axí com al petit vaylet … los penssaments no·m devallen avall
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10 10ï 10ï 10: abbacddc
References (most recent first) Ed. electrònica en: March et al. (2000), “No·m pren axi com al petit vaylet [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: March et al. (1997), Obra completa 270-274 , n. lxviii
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 194 , n. 94.65 (219:388)
Editat a: March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 151 , n. 68
Editat a: March et al. (1952-59), Poesies 3:77-79 , n. lxviii
Editat a: March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:401-402 , n. lxviii (ed. ref.)
Editat a: March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 19 , n. x
Editat a: March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 13 , n. x
Number of Witnesses 13
ID no. of Witness 1 cnum 5451
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 139-140
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m pren axí com al petit vaylet, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 139] Mossen Ausias march
text: Nom pren axi com alpetit vaylet … [ 140] … Los pensaments nom deuallen auall
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 9-16 de l'edició de Pagès. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5062
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 51r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m pren axí com al petit vaylet, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 51] Mossen auzias march
text: P2Ren men axi con al patit vallet … [ 51v] … Los pensaments nom deuallen auall
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 9-16 de l'edició de Pagès. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5712
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 55v-56 ff. dxxviiijv-dxxx
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m pren axí com al petit vaylet, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 55v] mossen Ausias march
text: Nom pren axi / com al petit vaylet … [ 56] … los pensaments nom deuallen auall
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 9-16 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5578
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. lxvijv-lxviij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m pren axí com al petit vaylet, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxvijv] Altra
text: Nom pren axi com al petit vaylet … [ lxviij] … Los penssaments nom deuallen auall
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 9-16 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 5 cnum 5273
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 55v-56
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m pren axí com al petit vaylet, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 55v] Nom pren axi com al petit vaylet … [ 56] … Los pensaments nom deuallen auall
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 9-16 de l'edició de Pagès. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 4432
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness f. xcvv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m pren axí com al petit vaylet, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xcvv] Nom pren axi / com al petit vaylet … los pensaments / nom deuallen auall
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 9-16 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 7 cnum 6381
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness f. lxvj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m pren axí com al petit vaylet, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxvj] [N]Om pren axi com al petit vaylant … Los pensaments nom dauallan auall
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 9-16 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 6555
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness f. viiii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m pren axí com al petit vaylet, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ viiii] N2Om pren axi / com al petit vaylet … los pensaments / nom deuallen auall
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 9-16 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 6273
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness f. ixr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m pren axí com al petit vaylet, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ ix] N2Om pren axí / com al petit vaylet … [ ixv] … los pensaments / nom deuallen auall
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 9-16 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 4610
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 18v-19
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m pren axí com al petit vaylet, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 18v] Nom pren axi / com al petit uaylet … [ 19] … los pensamens / nom deuallen auall.
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 9-16 de l'edició de Pagès. La tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 4538
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness f. xcv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m pren axí com al petit vaylet, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xcv] Mossen ausias march
text: Nom pren axi / com al petit vaylet … Los pensaments / nom deuallen avall
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 9-16 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6679
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 16v-17
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m pren axí com al petit vaylet, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 16v] DE AMOR CANTO. X
text: N3Om pren axi / com al petit vaylet … [ 17] … los pensaments / nom' deuallen auall. | Fin del Canto Dezimo
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 6145
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 10v-11
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m pren axí com al petit vaylet, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 10v] DE AMOR CANT. X.
text: N2Om pren axi / com al petit vaylet … [ 11] … los pensaments / nom deuallen auall. | Fi del Cant Deze
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2023-04-11