Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3898
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles No·m fall recort del temps tan delitós
Incipit & Explicits text: No·m fall recort del temps tan delitós … tornau-vos lla on de primer estaveu
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2000), “No·m fall recort del temps tan delitos [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 125-127 , n. xxv
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 161 , n. 94.64 (219:81)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 57-58 , n. 25
March et al. (1952-59), Poesies 2:90-93 , n. xxv
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:264-66 , n. xxv (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 87-88 , n. lxi
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 81-82 , n. lxi
Number of Witnesses 14
ID no. of Witness 1 cnum 5407
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 49-51
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m fall recort del temps tan delitós, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 49] Mossen Ausias march
text: Nom fall recort del temps tan delitos … [ 51] … Tornauvos la hon deprimer estaueu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5034
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 84v-85
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m fall recort del temps tan delitós, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 84v] Mossen auzias march
text: N2Om fall recort del temps tan delitos … [ 85] … Tornau vos lla / hon de primer estaueu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6030
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness f. 89r-v f. dlxiijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m fall recort del temps tan delitós, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 89] Mossen Ausias march
text: Nom fall recort / del temps tan delitos … [ 89v] … tornau vos lla hon de prjmer estaueu
Condition incomplet
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 17-24 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 6072
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 134v-135v ff. dcviijv-dcviiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m fall recort del temps tan delitós, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 134v] Mossen auzias march
text: Bem venrecort / lo temps tan delitos … [ 135v] … Tornau vos lla hon de primer estaueu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 5537
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. xxv-xxvj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m fall recort del temps tan delitós, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxv] Altra
text: Nom fall recort del temps tan delitos … [ xxvj] … Tornau uos lla on de primer estaueu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 6 cnum 5232
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 23v-24
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m fall recort del temps tan delitós, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 23v] Nom fall recort del temps tant delitos … [ 24] … Tornau vos lla hon de primer staueu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 4369
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. xxiijv-xxiiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m fall recort del temps tan delitós, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxiijv] Yom recort be / del temps tan delitos … [ xxiiijv] … tornauvos lla / hon de primer estaueu
Poetic Stanza 2 x 8, 3 x 7, 1 x 4
Note el darrer vers de les cobles de set versos és en tots els casos “Ara queus am etch”. Les cobles de sis versos inclouen al final “ara queus am etc.”, per indicar la incorporació del refrany
ID no. of Witness 8 cnum 6338
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness f. xxvjr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m fall recort del temps tan delitós, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxvj] [N]Om fall recort del temps tant delitos … [ xxvjv] … Tornauuos lla hon de primer estaueu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 6618
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. lxviv-lxviiv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m fall recort del temps tan delitós, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxviv] Y2Om recort be / del temps tan delitos … [ lxviiv] … tornau vos la / hon de primer, estaueu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 6495
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. lxixv-lxxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m fall recort del temps tan delitós, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxixv] Y2Om recort be / del temps tan delitos … [ lxxv] … tornau vos lla / hon de primer estaueu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 4672
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 98-99
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m fall recort del temps tan delitós, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 98] Yom recort be / del temps tan delitos … [ 99] … tornauos lla / hon de primer estaueu.
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 4490
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. xxv-xxjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m fall recort del temps tan delitós, escrit 1459 ad quem [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xxv] Mossen ausias march
text: Bem ven recort / lo temps tan delitos … [ xxjv] … tornats vos lla / hon de primer staueu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 6742
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 78-79
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m fall recort del temps tan delitós, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 78] DE AMOR CANTO. LXIIII
text: Y3Om recort be / del temps tan delitós … [ 79] … tornau vos lla / hon de primer estáueu. | Fin del Canto. lxiiij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 6199
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 72v-73v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m fall recort del temps tan delitós, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 72v] DE AMOR CANT. LXIIII
text: Y2Om recort be / del temps tan delitós … [ 73v] … tornau vos lla / hon de primer estáueu. | Fi del Cant. lxiiij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2012-01-28