Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3897
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles No·m clam d'algú qu'en mon mal haja colpa!
Incipit & Explicits text: No·m clam d'algú qu'en mon mal haja colpa! … si·l passionat ha la rahó sancera!
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: ababcdcd
References (most recent first) March et al. (2000), “NO·m clam d'algu qu 'en mon mal haja colpa [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 523-529 , n. cviii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 192 , n. 94.63 (219:372)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 316-319 , n. 108
March et al. (1952-59), Poesies 4:167-174 , n. cviii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:211-16 , n. cviii (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 235-238 , n. xii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 238-241 , n. xii
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 5611
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. cxxvj-cxxviij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m clam d'algú qu'en mon mal haja colpa!, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxvj] Altra
text: Nom clam dalgu quen mon mal haia colpa … [ cxxviij] … Sil passionat ha la raho sancera
Poetic Stanza 12 x 8, 2 x 4
Note la penúltima estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5654
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 122v-124v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m clam d'algú qu'en mon mal haja colpa!, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 122v] Altre
text: Nom clam dalgu que mon mal aja colpa … [ 124v] … Sil pacionat ha la raho sencera
Poetic Stanza 12 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça” respectivament
ID no. of Witness 3 cnum 4453
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. cxlvij-cxlviiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m clam d'algú qu'en mon mal haja colpa!, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlvij] Altres
text: Nom clam d'algu / quen mon mal haia colpa … [ cxlviiij] … Sil passionat / ha la raho sancera
Poetic Stanza 12 x 8, 2 x 4
ID no. of Witness 4 cnum 6667
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. clxvi-clxviii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m clam d'algú qu'en mon mal haja colpa!, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ clxvi] N2om clam d,algu [sic] queun [sic] mon mal haja colpa … [ clxviii] … sil passionat / ha la raho sancera
Poetic Stanza 12 x 8, 2 x 4
ID no. of Witness 5 cnum 6544
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. clxvjv-clxviijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m clam d'algú qu'en mon mal haja colpa!, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ clxvjv] N2Oom [sic] clam d'algu queun [sic] mon mal haja colpa … [ clxviijv] … sil passionat / hala raho sancera
Poetic Stanza 12 x 8, 2 x 4
ID no. of Witness 6 cnum 4713
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 224-226v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m clam d'algú qu'en mon mal haja colpa!, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 224] Nom clam d'algu / quen mon mal haja colpa … [ 226v] … sil passionat / ha la raho sencera
Poetic Stanza 12 x 8, 2 x 4
ID no. of Witness 7 cnum 4542
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. xcviiijv-cjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m clam d'algú qu'en mon mal haja colpa!, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xcviiijv] Mossen ausias march
text: Nom clam dalgu / quen mon mal haia colpa … [ cjv] … Sil passionat / ha la rao sançera
Poetic Stanza 12 x 8, 2 x 4
ID no. of Witness 8 cnum 6800
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 181-183
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m clam d'algú qu'en mon mal haja colpa!, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 181] CANTO MORAL. XIIII
text: NOm clam d'algu / quen mon mal haja colpa … [ 183] … si'l passionat / ha la raho sançera
Poetic Stanza 12 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Segvida”
ID no. of Witness 9 cnum 6254
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 174-176
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No·m clam d'algú qu'en mon mal haja colpa!, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 174] CANT MORAL. XIIII
text: N2Om clam d'algu / quen mon mal haja colpa … [ 176] … si'l passionat / ha la raho sancera
Poetic Stanza 12 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Segvida”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2012-01-28