Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3896
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles No guart avant ne membre lo passat
Incipit & Explicits text: No guart avant ne membre lo passat … y a molt mesquí no·l fareu portar jou
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: ababcdcd
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 210
March et al. (2000), “No guart avant ne membre lo passat [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 312-315 , n. lxxviii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 97 , n. 94.62 (131:1)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 179-181 , n. 78
March et al. (1952-59), Poesies 3:117-121 , n. lxxviii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:11-14 , n. lxxviii (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 78-79 , n. lv
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 72-73 , n. lv
Number of Witnesses 15
ID no. of Witness 1 cnum 5469
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 221-223
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No guart avant ne membre lo passat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 221] Mossen Ausias march
text: No guart auant ne remembrel passat … [ 223] … Hia molt mesquj nol fareu portar jou
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5060
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 52-53
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No guart avant ne membre lo passat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 52] Mossen auzias march
text: N2O guart auant ne remembrel passat … [ 53] … Y a molt mesquj nol fareu portar jou
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6044
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 110-111 ff. dlxxxiiij-dlxxxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No guart avant ne membre lo passat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 110] mossen Ausias march
text: No guart auant / ne remembrel passat … [ 111] … hi amolt mesquj nol fareu portar jou
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5946
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. clxxxxv-clxxxxj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No guart avant ne membre lo passat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxxv] Mossen auzias march
text: [N]O guard auant / ne remembrel passat … [ clxxxxj] … Ya molt mesqui / nol fereu portar Jou
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 6926
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 63r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No guart avant ne membre lo passat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 63] Mossen Auzias march
text: [N]O guard auant / ne remembrel passat … [ 63v] … Ya molt mesquj / nol fereu portar jou
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 5589
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. lxxxijv-lxxxiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No guart avant ne membre lo passat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxijv] Altra
text: No guart auant nemembre lo passat … [ lxxxiijv] … Ya molt mesquj nol fareu portar jou
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 7 cnum 5626
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 66-67
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No guart avant ne membre lo passat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 66] No gart auant ne remembrel passat … [ 67] … E molt mesqui no sots metreu a jou
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 4413
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. lxxiiij-lxxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No guart avant ne membre lo passat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxiiij] Marc
text: No guart auant / ne membre lo passat … [ lxxv] … ya molt mesqui / nol fareu portar Jou
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 6391
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. lxxvijv-lxxviiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No guart avant ne membre lo passat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxvijv] [N]O guart auant ne remembrel passat … [ lxxviiij] … Y amolt mesqui nol fareu portar jou
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 7, 1 x 8, 1 x 4
Note manca el v. 45 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 6612
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. lxv-lxiv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No guart avant ne membre lo passat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxv] N2O guart, auant, ne membre lo passat … [ lxiv] … y a molt mesqui / nol fareu portar jou
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6489
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. lxiij-lxiiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No guart avant ne membre lo passat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxiij] No guart, auant, ne membre lo passat … [ lxiiij] … y a molt mesqui / nol fareu portar jou
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 4666
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 89-90v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No guart avant ne membre lo passat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 89] No guart auant / ne membre lo passat … [ 90v] … y a molt mesqui / nol fareu portar jou.
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 4541
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. xcviijv-xcviiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No guart avant ne membre lo passat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xcviijv] Mossen ausias march
text: No guart auant / ne remembrel passat … [ xcviiijv] … ya molt mesqui / nol fareu portar jou
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 6736
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 70v-71v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No guart avant ne membre lo passat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 70v] DE AMOR CANTO. LVIII
text: N3O guart a vant / ne membre lo possat [sic] … [ 71v] … ya molt mesqui / nol fareu portar jou. | FIN DEL CANTO. LVIII
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 6193
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 64v-66
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No guart avant ne membre lo passat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 64v] DE AMOR CANT. LVIII
text: [ 65] N2O guart a vant / ne membre lo passat … [ 66] … ya molt mesqui / nol fareu portar jou. | Fi del Cant. lviij
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2012-01-28