Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3895
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles No cal duptar que sens ulls hom pot veure
Incipit & Explicits text: No cal duptar que sens ulls hom pot veure … se mostr'Amor, que tot quant vol acaba
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddcee
References (most recent first) March et al. (2000), “No cal dubtar que sens ulls pot hom veure [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 609-614 , n. cxviii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 203 , n. 94.61 (226:6)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 372-375 , n. 118
March et al. (1952-59), Poesies 5:84-89 , n. cxviii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:286-90 , n. cxviii (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 96-98 , n. lxviii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 90-93 , n. lxviii
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 5661
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 136-137
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No cal duptar que sens ulls hom pot veure, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 136] Altras
text: [N]O cal duptar que sens vlls hom pot veure … [ 137] … Se mostramor que tot quant vol acaba
Poetic Stanza 9 x 10, 1 x 2
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 4463
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. clxxxiij-clxxxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No cal duptar que sens ulls hom pot veure, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ clxxxiij] No cal duptar / que sens vlls pot hom veure … [ clxxxv] … Se mostramor que tot quant vol acaba
Poetic Stanza 9 x 10, 1 x 2
Note els dos darrers versos estan ratllats i, just abans d'aquests versos, al marge dret, una mà ha copiat “fi”
ID no. of Witness 3 cnum 6626
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. lxxiiii-lxxvv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No cal duptar que sens ulls hom pot veure, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxiiii] N2O cal duptar / que sens vlls, pot hom veure … [ lxxvv] … lo seu poder / sens dolor nos sacaba
Condition incomplet
Poetic Stanza 9 x 10
Note manquen els vv. 91-92 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 4 cnum 6503
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. lxxvijv-lxxix
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No cal duptar que sens ulls hom pot veure, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxvijv] N2O cal duptar / que sens vlls pot hom veure … [ lxxix] … lo seu poder / sens dolor nos sacaba
Condition incomplet
Poetic Stanza 9 x 10
Note manquen els vv. 91-92 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 5 cnum 4680
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 107v-110
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No cal duptar que sens ulls hom pot veure, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 107v] No cal duptar que sens ulls pot hom ueure … [ 110] … lo seu poder / sens dolor no s'acaba
Condition incomplet
Poetic Stanza 9 x 10
Note manquen els vv. 91-92 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 6 cnum 4546
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. ciij-ciiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No cal duptar que sens ulls hom pot veure, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ciij] Mossen ausias march
text: No cal dubtar / que sens vlls pot hom veure … [ ciiijv] … Se mostramor / que tot quant vol acaba
Poetic Stanza 9 x 10, 1 x 2
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 6751
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 86-88
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No cal duptar que sens ulls hom pot veure, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 86] DE AMOR CANTO. LXXI
text: N2Om cal dubtar / que sens vlls pot hom veure … [ 88] … se mostra'mor / que tot quant vol acaba. | Fin del Canto. lxxj
Poetic Stanza 9 x 10, 1 x 2
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 6206
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 80-82v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, No cal duptar que sens ulls hom pot veure, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 80] DE AMOR CANT. LXXI
text: N2O cal dubtar / que sens vlls pot hom veuré … [ 82v] … se mostr'Amor / que tot quant vol acaba. | Fi del Cant. lxxj
Poetic Stanza 9 x 10, 1 x 2
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-09