Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3892
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Molt me par bo que pens de l'altre mon
Incipit & Explicits text: Molt me par bo que pens de l'altre mon … un punt de be molts ne porta de mal
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2000), “Molt me par bo que pens de l'altre mon [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 630-635 , n. cxxi
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 155 , n. 94.58 (219:24)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 385-388 , n. 121
March et al. (1952-59), Poesies 5:107-113 , n. cxxi
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:302-06 , n. cxxi (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 206-208 , n. vii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 209-211 , n. vii
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 5726
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 151v-153v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt me par bo que pens de l'altre mon, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 151v] Altres
text: M2olt me par bo que pens del altre mon … [ 153v] … Vn punt de be molts ne porta de mal
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 5
Note el penúltim vers de la darrera estrofa és un vers interpolat (“So es per que no desfasca”) que no es troba a l'edició de Pagès. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 4466
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. cxcv-cxcijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt me par bo que pens de l'altre mon, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxcv] Molt me par bo / que pens delaltre mon … [ cxcijv] … vn punt de be / molts ne porta de mal
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “To”
ID no. of Witness 3 cnum 6651
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. cxi-cxiiv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt me par bo que pens de l'altre mon, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxi] M2Olt me par be / que pens del altre mon … [ cxiiv] … vn punt de be / molts ne porta de mal
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 6528
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. cxiiij-cxvj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt me par bo que pens de l'altre mon, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiiij] M2Olt me par be / que pens del altre mon … [ cxvj] … [u]n punt de be / molts ne porta de mal
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 6426
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 155v-157v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt me par bo que pens de l'altre mon, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 155v] Molt me par be / que pens del altre mon … [ 157v] … un punt de be / molt ne porta de mal
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 4598
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. cxc-cxcij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt me par bo que pens de l'altre mon, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxc] Mossen ausias march
text: Molt me par be / que pens de laltre mon … [ cxcij] … vn punt de be / molts ne porta de mal
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 6794
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 150-151v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt me par bo que pens de l'altre mon, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 150] CANTO MORAL. VIII
text: M2Olt me par be / que pens del altre mon … [ 152v] … vn punt de be / molts ne porta de mal. | Fin del Canto Moral. viij.
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 6248
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 143v-145
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt me par bo que pens de l'altre mon, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 143v] CANT MORAL. VIII
text: M2Olt me par be / que pens del altre mon … [ 145] … vn punt de be / molts ne porta de mal. | Fi del Cant Moral. viij
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-09