Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3891
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Molt he tardat en descobrir ma falta
Incipit & Explicits text: Molt he tardat en descobrir ma falta … ma voluntat faent d'Amor sirventa
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 29
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 1:73-74
March et al. (2000), “Molt he tardat en descobrir ma falta [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 56-59 , n. vi
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 15-16 , n. 9
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 194 , n. 94.57 (219:386)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 16-17 , n. 6
March et al. (1952-59), Poesies 2:22-25 , n. vi
Valls i Taberner (1918), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 102-103 , n. 34
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:200-03 , n. vi (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 71-73 , n. l
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 65-67 , n. l
Number of Witnesses 17
ID no. of Witness 1 cnum 5389
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 10-12
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt he tardat en descobrir ma falta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 10] Mossen Ausias march
text: Molt he tardat endescobrir ma falta … [ 12] … Ma voluntat fahent damor seruenta
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 4892
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 73r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt he tardat en descobrir ma falta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 73] Obra feta per mossen auzias march
text: M3olt e tardat / en des cobrir ma falta … [ 73v] … Ma voluntat / faent damor serventa
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 7120
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 14-15v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt he tardat en descobrir ma falta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 14] Mossen Auzias march
text: MOlt he tardat / en descobrir ma falta … [ 15v] … Ma voluntat / fahent damor seruenta
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5665
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 3v-4
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt he tardat en descobrir ma falta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 3v] Mosen ausias march
text: Molt he tardat / en descobrir ma falta … [ 4] … ma voluntat faent damor siruenta
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 5 cnum 5715
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 58-59 ff. [dxxxij-dxxxiij]
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt he tardat en descobrir ma falta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 58] mossen Ausias march
text: Molt etardat en descobrir ma falta … [ 59] … ma voluntat fahent damor seruenta
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 5765
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. lijv-liij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt he tardat en descobrir ma falta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lijv] Mossen Auzias march
text: M6Molt [sic] he tardat endescobrir ma falta … [ liij] … Ma voluntat / fahent damor seruenta
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 6907
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 48v-49
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt he tardat en descobrir ma falta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 48v] Mossen Auzias march
text: [M]Olt he tardat / en descobrir ma falta … [ 49] … Ma voluntat / fahent damor seruenta
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 5518
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. iiijv-vv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt he tardat en descobrir ma falta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ iiijv] Altra
text: M2olt he tardat en descobrir ma falta … [ vv] … Ma uoluntat faent damor siruenta
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 9 cnum 5213
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness f. 7r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt he tardat en descobrir ma falta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 7] [M]2Olt he tardat en descobrir ma falta … [ 7v] … Ma voluntat fahent damor seruenta
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 4352
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. v-vjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt he tardat en descobrir ma falta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ v] Molt he tardat / en descobrir ma falta … [ vjv] … ma voluntat fahent / damor siruenta
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 11 cnum 6320
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. vi-vij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt he tardat en descobrir ma falta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ vj] [M]Olt he tardat en descobrir ma falta … [ vij] … Ma voluntat faent damor siruenta
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6606
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. lvv-lviv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt he tardat en descobrir ma falta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lvv] M2Olt he tardat / en descobrir, ma falta … [ vliv] … ma voluntat / fahent d'amor siruenta
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 6483
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. lviij-lix
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt he tardat en descobrir ma falta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lviij] M2Olt he tardat / en descobrir ma falta … [ lix] … ma voluntat / fahent d'amor siruenta
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 4660
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 83-84
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt he tardat en descobrir ma falta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 83] Molt he tardat / en descubrir ma falta … [ 84] … ma uoluntat / fahent d'amor siruenta.
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 4529
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. lxxxvj-lxxxvij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt he tardat en descobrir ma falta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxvj] Mossen ausias march
text: Molt he tardat / en descobrir ma falta … [ lxxxvij] … ma voluntat / fahent damor seruenta
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 16 cnum 6730
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 65-66
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt he tardat en descobrir ma falta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 65] DE AMOR CANTO. LIII
text: M3Olt he tardat / en descobrir ma falta … [ 66] … ma voluntat / fahent d'Amor seruenta. | Fin del Canto. liij
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 17 cnum 6188
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 59-60v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Molt he tardat en descobrir ma falta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 59] DE AMOR CANT. LIII
text: [ 59v] M2Olt he tardat / en descobrir ma falta … [ 60v] … ma voluntat / fahent d'Amor seruenta. | Fi del Cant. liij
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-09