Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3890
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Mes voluntats en gran part discordants
Incipit & Explicits text: Mes voluntats en gran part discordants … per mal esguart no·m sia malgrahit!
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2000), “Mes voluntats, en gran part discordants [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 243-245 , n. lx
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 194 , n. 94.56 (219:385)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 133-134 , n. 60
March et al. (1952-59), Poesies 3:50-53 , n. lx
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:375-77 , n. lx (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 120-121 , n. lxxviii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 114-115 , n. lxxviii
Number of Witnesses 13
ID no. of Witness 1 cnum 5443
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 122-124
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Mes voluntats en gran part discordants, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 122] Mossen Ausias march
text: Mes voluntats en gran parts discordans … [ 124] … Per mal esguart nom sia malgrait
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5067
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 46-47
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Mes voluntats en gran part discordants, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 46] Mossen auzias march
text: M2Es volentats en gran part discordants … [ 47] … Per mal sentir / nom sia mal grayt
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 3 cnum 5710
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 54-55 ff. dxx[viij]-dxxviiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Mes voluntats en gran part discordants, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 54] mossen Ausias march
text: Mes voluntats en gran part discordans … [ 55] … per mal esguart nom sia mal grayt
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5570
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. lix-lx
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Mes voluntats en gran part discordants, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lix] Altra
text: M2es voluntats en gran part discordants … [ lx] … Per mal esguart nom sia mal grahit
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 5 cnum 5266
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness f. 50r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Mes voluntats en gran part discordants, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 50] Mes voluntats en gran part descordants … [ 50v] … Per mal sguart nom sia mal grahit
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 4424
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. lxxxvijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Mes voluntats en gran part discordants, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxvij] Marc
text: Mes voluntats / en gran part descordants … [ lxxxvijv] … per mal esguart / nom sia malgrait
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tor”
ID no. of Witness 7 cnum 6373
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness f. lviijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Mes voluntats en gran part discordants, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lviij] [M]2As voluntats en gran part discordants … [ lviijv] … Per mal sguart nom sia mal grait
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 6640
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. xcviiv-xcviiiv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Mes voluntats en gran part discordants, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xcviiv] M2Es voluntats / en gran part descordants … [ xcviiiv] … per mal esguart / nom sia mal grait
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 6517
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. cj-cij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Mes voluntats en gran part discordants, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cj] M2Es voluntats / en gran part descordants … [ cij] … per mal esguart / nom sia mal grait
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 6422
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 138v-139v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Mes voluntats en gran part discordants, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 138v] Mes uoluntats / en gran part descordants … [ 139v] … per mal esguart / nom sia mal grait
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 4531
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. lxxxviij-lxxxviiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Mes voluntats en gran part discordants, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxviij] Mossen ausias march
text: Mes voluntats / en gran part discordants … [ lxxxviiij] … per mal esguart / nom Sia mal grahit
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6763
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 111v-112v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Mes voluntats en gran part discordants, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 111v] DE AMOR CANTO. LXXXIII
text: M3Es voluntats / en gran part descordans … [ 112v] … per mal esguart / nom sia mal grayt. | Fin del Canto. lxxxiij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 6217
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 105v-106v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Mes voluntats en gran part discordants, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 105v] DE AMOR CANT. LXXXII
text: [ 106] M2Es voluntats / en gran part descordans … [ 106v] … per mal esguart / nom sia mal grayt. | Fi del Cant. lxxxij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2012-01-28