Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3885
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Ma voluntat, amant-vos, se contenta
Incipit & Explicits text: Ma voluntat, amant-vos, se contenta … mas del durar, quant hy pens, dol m'aferra
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 222
March et al. (2000), “Ma voluntat, amant vos, se contenta [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 231-233 , n. lvi
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 179 , n. 94.51 (219:270)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 125-126 , n. 56
March et al. (1952-59), Poesies 3:38-41 , n. lvi
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:363-65 , n. lvi (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 95-96 , n. lxvii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 89-90 , n. lxvii
Number of Witnesses 16
ID no. of Witness 1 cnum 5438
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 113-115
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ma voluntat, amant-vos, se contenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 113] Mossen Ausias march
text: Ma uoluntat amant uos se contenta … [ 115] … Mas del durar quant hipens dol maferra
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5088
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 26r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ma voluntat, amant-vos, se contenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 26] Soll en nos dos / amor se manjfesta … [ 26v] … Mas del durar quant hi pens doll ma ferra
Condition acèfal
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 1-12 de l'edició de Pagès. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5706
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 50v-51v ff. dxxiiijv-dxxvv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ma voluntat, amant-vos, se contenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 50v] Mossen Ausias march
text: Ma voluntat amant vos se contenta … [ 51v] … mas del durar quant y pens dol maferra
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 6938
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 70v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ma voluntat, amant-vos, se contenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 70v] Lo meu delit / no cab en nulla testa … E si es ver / que deu sia fortuna
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 5
Note vv. 17-21 de l'edició de Pagès. Aquests versos han estat interpolats, erròniament, entre els vv. 16 i 17 de la composició iniciada “Si com l'om rich qui per son fill treballa”
ID no. of Witness 5 cnum 6936
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 69v-70
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ma voluntat, amant-vos, se contenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 69v] Mossen Auzias march
text: [M]A uoluntat / amant vos se contenta … [ 70] … Mas del durar / quant hi pens dol ma fferra
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 5958
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. clxxxxviijv-clxxxxviiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ma voluntat, amant-vos, se contenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxxviijv] Mossen auzias march
text: MA voluntat / amant vos se contenta … [ clxxxxviiij] … Mas del durar / quant hi pens dol mafferra
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 5566
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. lv-lvj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ma voluntat, amant-vos, se contenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lv] Altra
text: M3a voluntat amant uos se contenta … [ lvj] … Mas del durar quant hy pens dol ma ferra
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 8 cnum 5262
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness f. 47r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ma voluntat, amant-vos, se contenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 47] Ma voluntat amant vos se contenta … [ 47v] … Mas lo durar als cels menaça guerra
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 4398
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. lj-lij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ma voluntat, amant-vos, se contenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lj] Ma voluntat / amant vos se contenta … [ lij] … mas del durar / quant hi pens, dol ma ferra
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 10 cnum 6369
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. liiijv-lv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ma voluntat, amant-vos, se contenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ liiijv] [M]A voluntat amant vos se contenta … [ lv] … Mas del durar quant hi pens dol maferra
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6625
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. lxxiii-lxxiiii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ma voluntat, amant-vos, se contenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxiii] M2A voluntat / amant vos, se contenta … [ lxxiiii] … mas del durar / quant hi pens, dol m'aterra
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6502
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. lxxvjv-lxxvij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ma voluntat, amant-vos, se contenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxvjv] M2A voluntat / amant vos se contenta … [ lxxvij] … mas del durar / quant hi pens dol m'aterra
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 4679
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 106v-107v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ma voluntat, amant-vos, se contenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 106v] Ma uoluntat / amant uos se contenta … [ 107v] … mas del durar / quant hi pens dol mafferra [?]
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 4527
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. lxxxiiij-lxxxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ma voluntat, amant-vos, se contenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxiiij] Mossen ausias march
text: Ma voluntat / amant vos se contenta … [ lxxxv] … mas del durar / quant hi pens dol maferra
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 6750
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness f. 85r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ma voluntat, amant-vos, se contenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 85] DE AMOR CANTO. LXX
text: M3A voluntat / ámant vos se contenta … [ 85v] … mas del durar / quant hi pens dol m'aterra. | Fin del Canto. lxx
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 16 cnum 6205
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 79-80
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ma voluntat, amant-vos, se contenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 79] DE AMOR CANT. LXX
text: M2A voluntat / amant vos se contenta … [ 80] … mas del durar / quant y pens dol m'aterra. | Fi del Cant. lxx
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-12