Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3878
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Lexe la Sort lo seu variat torn
Incipit & Explicits text: Lexe la Sort lo seu variat torn … Deu guard a mi de sser en tal vengut!
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2000), “Lexe la Sort lo seu variat torn [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 329-332 , n. lxxxv
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 154 , n. 94.44 (219:21)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 193-195 , n. 85
March et al. (1952-59), Poesies 3:131-135 , n. lxxxv
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:26-29 , n. lxxxv (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 59-61 , n. xlii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 53-55 , n. xlii
Number of Witnesses 14
ID no. of Witness 1 cnum 5476
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 230-233
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexe la Sort lo seu variat torn, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 230] Mossen Ausias march
text: Lexe la sort loseu variat torn … [ 233] … Deu guart amj desser ental vengut
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5057
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 55v-57
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexe la Sort lo seu variat torn, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 55v] Mossen auzias march
text: L2Exe la sort lo seu variat torn … [ 57] … Deu guart a mj / desser ne tal vengut
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6087
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 150v-151v ff. dcxxiiijv-dcxxvv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexe la Sort lo seu variat torn, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 150v] Mossen auzias march
text: Lexe la sort / lo seu variat torn … [ 151v] … deu guart ami / de ser ental vengut
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5596
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. lxxxvij-lxxxviij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexe la Sort lo seu variat torn, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxvij] Altra
text: Lexe la sort lo seu uariat torn … [ lxxxviij] … Deu guard amj desser ental uengut
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 5 cnum 6443
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. xxxvii-xxxviiiv [sic = xxxv-xxxviv]
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexe la Sort lo seu variat torn, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxvii [sic=xxxv]] Capitulo. XVIIII. Marco
text: L2Exe la sort / lo seu variat torn … [ xxxviiiv [sic=xxxviv]] … Qui pot pensar / lo dan a ell vinent
Condition incomplet
Poetic Stanza 8 x 8
Note manquen els vv. 65-68 de Pagès
ID no. of Witness 6 cnum 5633
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 69v-70v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexe la Sort lo seu variat torn, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 69v] Lexe la sort lo seu variat torn … [ 70v] … Deu guart amj desser en tal vengut
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 4403
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. lvijv-lviijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexe la Sort lo seu variat torn, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lvijv] Leixe la sort lo seu variat torn … [ lviijv] … deu guart ami de ser en tal vengut
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 8 cnum 6398
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. lxxxij-lxxxiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexe la Sort lo seu variat torn, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxxij] [L]Exe la sort lo seu variat torn … [ lxxxiij] … Deu guart amj desser en tal vengut
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 6598
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. xlvii-xlviii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexe la Sort lo seu variat torn, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xlvii] L2Eixe la sort / lo seu variat, torn … [ xlviii] … deu guart, ami / de ser, en tal, vengut
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 6475
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. xxxxixv-lv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexe la Sort lo seu variat torn, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxxixv] L2Eixe la sort / lo seu variat torn … [ lv] … Deu guart ami / de ser en tal vengut
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 4652
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 71v-73
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexe la Sort lo seu variat torn, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 71v] Leixe la sort / lo seu uariat torn … [ 73] … deu guart a mi / de ser ental uengut
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 4515
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. lxvij-lxviij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexe la Sort lo seu variat torn, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxvij] Mossen ausias march
text: Leixe la sort / lo seu variat torn … [ lxviij] … Deu guart ami / de ser en tal vengut
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 6722
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 55-56
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexe la Sort lo seu variat torn, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 55] DE AMOR CANTO. XLV
text: L3Eixe la sort / lo seu variat torn … [ 56] … Deu guart ami / de ser en tal vengút. | FIN DEL CANTO. XLV
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 6180
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 45 [sic = 49]-50v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexe la Sort lo seu variat torn, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 45 [sic=49]] DE AMOR CANT. XLV
text: L2Eixe la sort / lo seu variat torn … [ 50v] … Deu guart ami / de ser en tal vengút. | Fi del Cant. xlv
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-12