Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3877
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Lexant a part l'estil dels trobadors
Incipit & Explicits text: Lexant a part l'estil dels trobadors … no·s deu posar lla on miracl' està
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 215
March et al. (2000), “Lexant a part l'estil dels trobadors [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 115-120 , n. xxiii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 194 , n. 94.43 (219:383)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 53-54 , n. 23
March et al. (1952-59), Poesies 2:83-86 , n. xxxiii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:258-60 , n. xxiii (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 19-20 , n. xi
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 13-14 , n. xi
Number of Witnesses 15
ID no. of Witness 1 cnum 5405
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 45-47
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexant a part l'estil dels trobadors, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 45] Mossen Ausias march
text: Lexant apart lestill dels trobados … [ 47] … Nos deu possar la hon miracles ta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 6070
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 132v-133v ff. dcvjv-dcvijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexant a part l'estil dels trobadors, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 132v] Mossen auzias march
text: Leixant apart / lestil dels trobadors … [ 133v] … nos deu posar / lla hon miraclesta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6931
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 66v-67
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexant a part l'estil dels trobadors, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 66v] Mossen Auzias march
text: LExant apart / lestil dels trobadors … [ 67] … Nos deu posar / la hon mjraclesta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”. Una nota el marge diu: “dona Teresa bou que Ausias March prengue per asumpto de son amor Platonich, com acostuman los poetes imitant al Petrarca en lo amor de Laura. Ausias era casat ab Eleonor Sçorna”
ID no. of Witness 4 cnum 5951
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. clxxxxiiijv-clxxxxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexant a part l'estil dels trobadors, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxxiiijv] Mossen auzias march
text: [L]Exant apart / lestil dels trobadors … [ clxxxxv] … Nos deu posar / la hon miraclasta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 5535
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. xxiij-xxiiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexant a part l'estil dels trobadors, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxiij] Altra
text: Lexant apart lestil dels trobadors … [ xxiiij] … Nos deu posar llaon mjraclesta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 6 cnum 6439
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. xxv-xxvi
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexant a part l'estil dels trobadors, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxv] Capitulo. XIIII. Marco
text: L2Lexant estar / lestil dels trobadors … [ xxvi] … A cobejar so / que naturaus da
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8
Note manquen els vv. 41-44 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 7 cnum 5230
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness f. 22r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexant a part l'estil dels trobadors, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 22] Lexant apart lestil dels trobados … [ 22v] … nos deu posar lla hon miracclesta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 4367
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. xxijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexant a part l'estil dels trobadors, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxij] Leixant apart / lestil dels trobadors … [ xxijv] … nos deu posar / lla hon miraclesta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 9 cnum 6336
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. xxiiij-xxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexant a part l'estil dels trobadors, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxiiij] [L]Exant apart lestil dels trobados … [ xxv] … Nos deu posar lla hon miraccle sta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 6556
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. viiii-x
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexant a part l'estil dels trobadors, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ viiii] L2Eixant apart, lestil dels trobados … [ x] … nos deu posar / lla hon, miracle, sta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6274
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. ixv-xv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexant a part l'estil dels trobadors, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ ixv] L2Eixant apart, lestil dels trobados … [ xv] … nos deu posar / lla hon, miracle, sta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 4611
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 19-20
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexant a part l'estil dels trobadors, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 19] Leixant a part / lestil dels trobadors … [ 20] … no deu posar / lla hon, miracle sta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 4518
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. lxxj-lxxij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexant a part l'estil dels trobadors, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxj] Mossen ausias march
text: Leixant apart / lestil dels trobados … [ lxxij] … nos deu posar / llayhon miraclesta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 6680
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 17-18
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexant a part l'estil dels trobadors, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 17] DE AMOR CANTO. XI
text: L3Eixant a part / l'estil dels trobadós … [ 18] … nos deu posar : lla hon miracle'sta. | Fin del Canto vndecimo
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 6146
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 11-12
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Lexant a part l'estil dels trobadors, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 11] DE AMOR CANT. XI
text: [ 11v] L2Eixant a part / l'estil dels trobadós … [ 12] … nos deu posar / lla hon miracl'esta. | Fi del Cant onze
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2012-01-28