Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3874
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles La vida's breu e l'art se mostra longa
Incipit & Explicits text: La vida's breu e l'art se mostra longa … ab que·l peccant lo Paradís escala
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddcee
References (most recent first) March et al. (2000), “La vida 's breu e l'art se mostra longa [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 561-573 , n. cxiii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 202 , n. 94.40 (226:4)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 340-348 , n. 113
March et al. (1952-59), Poesies 5:33-47 , n. cxiii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:246-56 , n. cxiii (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 223-229 , n. x
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 226-232 , n. x
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 6095
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness f. 166v f. dcxxxxjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La vida's breu e l'art se mostra longa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 166v] Dels fets la fi / la mort los determina … los fets del mon / van de bon obran mala
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 10
Note vv. 241-250 de l'edició de Pagès. No hi ha cap rúbrica que separi aquesta composició de la precedent
ID no. of Witness 2 cnum 8339
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness f. cxviiiv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La vida's breu e l'art se mostra longa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxviiiv] Marco
text: Dels fets la fi / la mort los determena … Los fets del mon / van de bon obra en mala
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 10
Note vv. 241-250 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 3 cnum 4458
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. clxijv-clxviijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La vida's breu e l'art se mostra longa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ clxijv] La vidas breu / e lart se mostra longa … [ clxviijv] … ab quel pecant lo paradis scala
Poetic Stanza 25 x 10, 2 x 2
Note els quatre darrers versos estan ratllats
ID no. of Witness 4 cnum 6664
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. clv-clvi
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La vida's breu e l'art se mostra longa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ clv] L2A vidas breu / e lart se mostra longa … [ clvi] … los fet [sic] del mon / van de bon obra mala
Condition incomplet
Poetic Stanza 25 x 10
Note manquen els vv. 251-254 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 5 cnum 6541
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. cliij-clvijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La vida's breu e l'art se mostra longa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cliij] La vida's breu / e lart se mostra longa … [ clvijv] … los fets del mon / van de bon obra'n mala
Condition incomplet
Poetic Stanza 25 x 10
Note manquen els vv. 251-254 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 6 cnum 4710
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 206-212
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La vida's breu e l'art se mostra longa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 206] La uida s breu / e l'art se mostra longa … [ 212] … los fets del mon / uan de bon obra n mala
Condition incomplet
Poetic Stanza 24 x 10
Note manquen els vv. 171-180 del text editat per Pagès
ID no. of Witness 7 cnum 4525
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. lxviijv-lxxxiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La vida's breu e l'art se mostra longa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxviijv] Mossen ausias march
text: La vidas breu / E lart se mostra longa … [ lxxxiij] … ab quel peccant / lo paradis scala
Condition incomplet
Poetic Stanza 25 x 10, 1 x 2
Note manquen els vv. 251-252 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 6798
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 170-176
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La vida's breu e l'art se mostra longa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 170] CANTO MORAL. XII
text: L3A vida es breu / el art se mostra longa … [ 176] … ab quel peccant / lo paradis escala. | Fin del Canto. xij
Condition incomplet
Poetic Stanza 25 x 10, 1 x 2
Note manquen els vv. 251-252 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 6252
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 163v-169
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La vida's breu e l'art se mostra longa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 163v] CANT MORAL. XII
text: L2A vida's breu / el art se mostra longa … [ 169] … ab quel peccant / lo paradis escala. | Fi del Cant. xij
Condition incomplet
Poetic Stanza 25 x 10, 1 x 2
Note manquen els vv. 251-252 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-12
Updated 2012-01-28