Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3873
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles La mia por d'alguna causa mou
Incipit & Explicits text: La mia por d'alguna causa mou … e puys me dolch tant com pusch soferir
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10 10 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 199
March et al. (2000), “La mia por d'alguna causa mou [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 164-166 , n. xxxvii
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 166-167 , n. 112
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 190 , n. 94.39 (219:352)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 83-84 , n. 37
March et al. (1952-59), Poesies 2:126-129 , n. xxxvii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:302-05 , n. xxxvii (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 21-22 , n. xii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 15-16 , n. xii
Number of Witnesses 16
ID no. of Witness 1 cnum 5419
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 72-74
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La mia por d'alguna causa mou, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 72] Mossen Ausias march
text: Lamia por dalguna causa mou … [ 74] … E puys me dolch tant quant puch sofferir
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 7, 1 x 4
Note manca el v. 46 de l'edició de Pagès. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 4154
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 19v-20v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La mia por d'alguna causa mou, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 19v] Mossen auzias march
text: L2a mja por dalguna causa mou … [ 20v] … E puys me dolch tant con puch soferir
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note al v. 5 s'ha ratllat la paraula "mon" (lectura de Dbsde) i, al damunt, interliniat, s'ha escrit "tot" (lliçó d'ABEFG1KLN). La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 7234
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 151-152
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La mia por d'alguna causa mou, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 151] Altra
text: La mia por / dalguna cosa mou … [ 152] … E puys me dolch / tant com puch sofferir
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5697
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 42v-43 ff. dxvjv-dxvij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La mia por d'alguna causa mou, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 42v] mossen Ausias march
text: La mia por dalguna causa mou … [ 43] … e puix me dolch tant com pusch soferir
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 5935
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. clxxxvr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La mia por d'alguna causa mou, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxv] Mossen auzias march
text: [L]A mia por / dalguna coses mou … [ clxxxvv] … E puys me dolch / tant com puch sofferir
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 6915
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 57v-58
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La mia por d'alguna causa mou, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 57v] Mossen Auzias march
text: [L]A mja por / dalguna cosas mou … [ 58] … E puys me dolch / tant com puch sofferir
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 5549
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. xxxvjv-xxxvijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La mia por d'alguna causa mou, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxvjv] Altra
text: La mja por dalguna causa mou … [ xxxvijv] … E puys me dolch tant com pusch soferir
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 8 cnum 5244
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 32-33
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La mia por d'alguna causa mou, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 32] La mja por dalguna causa mou … [ 33] … E puys me dolch tant com puch soferir
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 4380
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. xxxiijv-xxxiiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La mia por d'alguna causa mou, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxiijv] La mia por dalguna causa mou … [ xxxiiijv] … he puis me dolch / tant com puch sofferir
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 10 cnum 6350
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. xxxvj-xxxvij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La mia por d'alguna causa mou, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxv] LA mia por dalguna causa mou … [ xxxvij] … E pus me dolch tant com pusch soferir
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6557
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. x-xi
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La mia por d'alguna causa mou, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ x] L2A mia por / d'alguna causa, mon [sic] … [ xi] … he puis me dol / tant com puch soferir
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6275
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. xv-xjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La mia por d'alguna causa mou, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xv] L2A mia por / d'alguna causa mou … [ xjv] … e puis me dol / tant com puch soferir
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 4612
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 20-21
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La mia por d'alguna causa mou, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 20] La mia por / d'alguna causa mou … [ 21] … e puis me dol / tant com puch sofferir
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 4513
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. lxv-lxvj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La mia por d'alguna causa mou, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxv] Mossen ausias march
text: La mia por / dalguna causa mou … [ lxvj] … e puis me dol / tant com pusch sofferir
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 6681
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 18-19
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La mia por d'alguna causa mou, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 18] DE AMOR CANTO. XII
text: L3A mia por / d'alguna causa's mou … [ 19] … e puis me dol / tant com pusch sofferir. | FIN DEL CANTO. XII
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 16 cnum 6147
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 12-13v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La mia por d'alguna causa mou, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 12] DE AMOR CANT. XII
text: [ 12v] L2A mia por / d'alguna causa mou … [ 13v] … e puis me dol / tant com pusch sofferir. | Fi del Cant. xij
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-12
Updated 2008-05-12