Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3872
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles La gran dolor, que llengua no pot dir
Incipit & Explicits text: La gran dolor, que llengua no pot dir … lo teu esguart no·m donarà'spavén
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 12
March et al. (2000), “La gran dolor que llengua no pot dir [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 406-409 , n. xcvi
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 154 , n. 94.38 (219:19)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 241-242 , n. 96
March et al. (1952-59), Poesies 4:46-48 , n. xcvi
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:100-02 , n. xcvi (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 182-183 , n. vi
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 184-185 , n. vi
Number of Witnesses 17
ID no. of Witness 1 cnum 5482
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 262-264
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La gran dolor, que llengua no pot dir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 262] Mossen Ausias march
text: La gran dolor que lengua no pot dir … [ 264] … Lo teu esguart nom donaraspauen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5038
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 80v-81v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La gran dolor, que llengua no pot dir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 80v] Mossen auzias march
text: L2a gran dolor / que lengua no pot dir … [ 81v] … Lo teu esguart / mon donara espauent
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6089
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness f. 161r-v f. dcxxxvjr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La gran dolor, que llengua no pot dir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 161] Mossen ausias march
text: La gran dolor / que llengua no pot dir … [ 161v] … lo teu esguart / nom donara spauen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 6714
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 34r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La gran dolor, que llengua no pot dir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 34] Mossen Auzias march
text: La gran dolor / que lengua no pot dir … [ 34v] … Lo teu esguard / nom donara spauen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 5748
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. xxxvjv-xxxvij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La gran dolor, que llengua no pot dir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxvjv] Mossen Auzias march
text: L6A gran dolor / que lengua no pot dir … [ xxxvij] … Lo teu esguard / nom donara spauen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 8116
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. cxxjv-cxxij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La gran dolor, que llengua no pot dir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxxjv] Nosse que dir quem fartas dauer dit … [ cxxij] … Lo teu esguart nom donaraspauen
Condition fragment
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note vv. 25-44 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 7 cnum 5619
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. cliiijv-clvv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La gran dolor, que llengua no pot dir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cliiijv] Altra
text: La gran dolor que llengua no pot dir … [ clvv] … Lo teu esguart nom donara spauen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 8 cnum 6463
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. xcvii-xcviii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La gran dolor, que llengua no pot dir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xcvii] Capitulo. Marco
text: La gran dolor / que llengua no pot dir … [ xcviii] … Tant com tu pots / lo teu poder mesten
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8
Note manquen els vv. 41-44 de l'edició de Pagès. La rúbrica no indica el número del capítol, que hauria de ser el [VI]
ID no. of Witness 9 cnum 5644
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 91-92
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La gran dolor, que llengua no pot dir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 91] La gran dolor que lengua no pot dir … [ 92] … Lo teu sguart nom donara spauen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 4439
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness f. ciiijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La gran dolor, que llengua no pot dir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ ciiijv] La gran dolor / que lengua no pot dir … [ ciiijv] … Lo teu sguart / nom donara spauen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tor”
ID no. of Witness 11 cnum 6409
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. cvijv-cviijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La gran dolor, que llengua no pot dir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cvijv] Sexta
text: [A]2L gran dolor que lengua no pot dir … [ cviijv] … Lo teu sguart nom donara spauen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6660
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. cxxxiiiiv-cxxxvv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La gran dolor, que llengua no pot dir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxxxiiiiv] L2A gran dolor / que lengua no pot dir … [ cxxxvv] … lo teu sguart / nom donara spauen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 6537
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. cxxxvjv-cxxxvijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La gran dolor, que llengua no pot dir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxxxvjv] L2A gran dolor / que lengua no pot dir … [ cxxxvijv] … lo teu sguart / nom donara spauen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 4706
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 184v-185v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La gran dolor, que llengua no pot dir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 184v] La gran dolor / que lengua no pot dir … [ 185v] … lo teu sguart nom donara spauen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 4596
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness f. clxxxviiijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La gran dolor, que llengua no pot dir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxviiij] Mossen ausias march
text: La gran dolor / que llengua no pot dir … [ clxxxviiijv] … lo teu Sguart / nom donara spauen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 16 cnum 6808
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 204-205
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La gran dolor, que llengua no pot dir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 204] DE MORT CANTO. VII
text: L3A gran dolor / que lengua no pot dir … [ 205] … lo teu' sguart / nom donara' spauén
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 17 cnum 6262
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 196v-197v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, La gran dolor, que llengua no pot dir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 196v] DE MORT CANT. VII
text: L2A gran dolor / que lengua no pot dir … [ 197v] … lo teu esguart / nom donara spauén. | Fi del Cant. vij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-12
Updated 2012-01-28