Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3867
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Yo crit lo be si·n algun loch lo se
Incipit & Explicits text: Yo crit lo be si·n algun loch lo se … de que·m content, e perçò yo me·n call
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2000), “Yo crit lo be si 'n algun loch lo se [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 128-131 , n. xxvi
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 193 , n. 94.33 (219:381)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 59-61 , n. 26
March et al. (1952-59), Poesies 2:93-97 , n. xxvi
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:267-70 , n. xxvi (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 202-204 , n. iv
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 205-207 , n. iv
Note cap altre del poema-; per contra l'1 i el 4 rimen amb el 5 i el 8 de
Number of Witnesses 16
ID no. of Witness 1 cnum 5408
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 51-54
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Yo crit lo be si·n algun loch lo se, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 51] Mossen Ausias march
text: Yo crit lo be sin algun loch lose … [ 54] … De quem content e perco yo men call
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 4149
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 17-18
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Yo crit lo be si·n algun loch lo se, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 17] Mossen auzias march
text: I3O crit lo be sin algun loch lo se … [ 18] … De quem content e per ço yo men call
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note el v. 24 està ratllat i a sota n'hi ha un altre d'escrit amb lletra antiga. Es tracta d'una esmena, deguda a un error del copista, en repetir el mateix text als vv. 24 i 32. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6073
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 135v-137 ff. dcviiijv-dcxj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Yo crit lo be si·n algun loch lo se, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 135v] Mossen auzias march
text: Y2o crit lo be sin algun lloch lo se … [ 137] … dequem content / e per ço yo mencall
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 8311
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 77v-78
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Yo crit lo be si·n algun loch lo se, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 77v] Los homens morts / dactes bons no desombren … [ 78] … De quem content / e per ço io men call
Condition fragment
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Note vv. 25-60 de l'edició de Pagès. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 7504
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. ccvijv-ccviij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Yo crit lo be si·n algun loch lo se, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ ccvijv] Los homens morts / dactes bons no desombren … [ ccviij] … De quem content / e perço io men call
Condition fragment
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Note vv. 25-60 de l'edició de Pagès. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 5538
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. xxvj-xxvijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Yo crit lo be si·n algun loch lo se, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxvj] Altra
text: Yo crit lo be sin algun loch lo se … [ xxvijv] … De quem content e per co yo men call
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 7 cnum 6455
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. lxxv-lxxii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Yo crit lo be si·n algun loch lo se, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxv] Capitulo. III Marco
text: Yo crit lo be / sin algun lloch lo se … [ lxii] … Seral ferrer deu / y natura lo mall
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 8
Note manquen els vv. 57-60 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 8 cnum 5233
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 24-25
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Yo crit lo be si·n algun loch lo se, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 24] Yo crit lo be sin negun loch lo se … [ 25] … De quem content e per so jo men call
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 4370
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. xxiiijv-xxvv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Yo crit lo be si·n algun loch lo se, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxiiijv] Yo crit lo be sinalgun loch lo se … [ xxvv] … de quem content / e perço yo men call
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 10 cnum 6339
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. xxvjv-xxviij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Yo crit lo be si·n algun loch lo se, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxvjv] [I]O crit lo be sin ningun loch lo se … [ xxviij] … De quem content / e per ço yo men call
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6587
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. xxxiiiv-xxxiiiiv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Yo crit lo be si·n algun loch lo se, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxiiiv] Y2o crit lo be / si'nalgun loch, lo se … [ xxxiiiiv] … de quem content / he perço, yo men call
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6305
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. xxxiij [sic = xxxv]-xxxvj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Yo crit lo be si·n algun loch lo se, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxiij [sic=xxxv]] Y2O crit lo be / si'n algun loch lo se … [ xxxvj] … de quem content / e per ço, yo men call
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 4642
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 52v-54
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Yo crit lo be si·n algun loch lo se, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 52v] Yo crit lo be si n'algun loch lo se … [ 54] … dequem content / e perço yo men call
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 4595
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. clxxxvijv-clxxxvijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Yo crit lo be si·n algun loch lo se, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxvijv] Mossen ausias march
text: Yo crit lo be / si nalgun lloch lo se … [ clxxxvijv] … de quem content / e per ço yo men call
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 6792
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 146v-147v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Yo crit lo be si·n algun loch lo se, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 146v] CANTO MORAL. V
text: Y3O crit lo be / si en algun lloch lo se … [ 147v] … de quem content / e per ço yo men call. | Fin del Canto. v
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 16 cnum 6245
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 140-141
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Yo crit lo be si·n algun loch lo se, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 140] CANT MORAL. V
text: Y2O crit lo be / si'n algun loch lo se … [ 141] … de quem content / e per ço yo men call. | Fi del Cant. V
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-12
Updated 2012-01-28