Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3864
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Entre Amor sso portat he Fortuna
Incipit & Explicits text: Entre Amor sso portat he Fortuna … lo poch hy el molt, cascú per sí l'encolpa
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 8
March et al. (2000), “Entre amor sso portat he Fortuna [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 426-438 , n. c
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 179 , n. 94.30 (219:268)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 257-264 , n. 100
March et al. (1952-59), Poesies 4:64-79 , n. c
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:117-30 , n. c (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 230-235 , n. xi
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 233-238 , n. xi
Number of Witnesses 15
ID no. of Witness 1 cnum 5054
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 63-67v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Entre Amor sso portat he Fortuna, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 63] E2Ntre amor / so portat e fortuna … [ 67v] … Lo poch yell molt cascu per si lencolpa
Poetic Stanza 29 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 5717
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 60-65 ff. [dxxxiiij]-dxxxviiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Entre Amor sso portat he Fortuna, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 60] Mossen Ausias march
text: E2ntre Amor / so posat e fortuna … [ 65] … lo poch y el molt / cascu per silenculpa
Poetic Stanza 29 x 8
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “fi”
ID no. of Witness 3 cnum 5744
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. xxviiijv-xxxiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Entre Amor sso portat he Fortuna, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxviiijv] Altra
rubr.: Mossen auzias march
text: E8Ntre amor / son portat e fortuna … [ xxxiij] … Lo poch hel molt / cascu per si lancolpa | ffy
Poetic Stanza 29 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 3824
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 28-31
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Entre Amor sso portat he Fortuna, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 28] Mossen Auzias march
text: Entre amor / son portat e fortuna … [ 31] … Lo poch hel molt / cascu per si lancolpa
Poetic Stanza 29 x 8
ID no. of Witness 5 cnum 5617
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. cxlv-cxliiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Entre Amor sso portat he Fortuna, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlv] Altra
text: Entre amor ssoportat he fortuna … [ cxliiij] … Lo poch hy el molt cascu per si lenculpa
Condition incomplet
Poetic Stanza 23 x 8
Note manquen els vv. 161-208 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 6 cnum 6456
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. lxxii-lxxviiiv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Entre Amor sso portat he Fortuna, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxii] Capitulo. IIII Marco
text: Entre amor / so portat e la fortuna … [ lxxviiiv] … Lo poch el molt / causcu [sic] per si lenculpa
Condition incomplet
Poetic Stanza 27 x 8
Note manquen els vv. 89-96 i 177-184 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 7 cnum 5647
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 94v-98v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Entre Amor sso portat he Fortuna, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 94v] Entich amor soportat efortuna … [ 98v] … Lo poch el molt quascu per si lencolpa
Poetic Stanza 29 x 8
ID no. of Witness 8 cnum 4442
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. cviijv-cxiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Entre Amor sso portat he Fortuna, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cviijv] Marc
text: Entre amor / son posat / e fortuna … [ cxiij] … lo poch y el molt cascu per si lenculpa
Poetic Stanza 29 x 8
ID no. of Witness 9 cnum 6410
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. cviijv-cxiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Entre Amor sso portat he Fortuna, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cviijv] Setena
text: [E]Ntre amor son portat / e fortuna … [ cxiij] … Lo poch y el molt per si lencolpa
Poetic Stanza 29 x 8
ID no. of Witness 10 cnum 6591
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. xxxviv-xlv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Entre Amor sso portat he Fortuna, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxviv] E2Ntre, amor / son posat, he fortuna … [ xlv] … lo poch, y'l molt / cascu per si lencolpa
Poetic Stanza 29 x 8
ID no. of Witness 11 cnum 6309
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. xxxvij-xxxxij [sic = xxxix-xxxxiij]
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Entre Amor sso portat he Fortuna, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxvij [sic=xxxix]] E2Ntre amor / son posat e fortuna … [ xxxxij [sic=xxxxiij]] … lo poch, y'l molt / cascu per si lencolpa
Poetic Stanza 29 x 8
ID no. of Witness 12 cnum 4646
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 57v-63
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Entre Amor sso portat he Fortuna, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 57v] Entre amor / son posat e fortuna … [ 63] … lo poch y el molt / cascu per si lencolpa.
Poetic Stanza 29 x 8
ID no. of Witness 13 cnum 4502
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. xxxviiijv-xxxxiiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Entre Amor sso portat he Fortuna, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxviiijv] Mossen ausias march
text: Entre amor / so posat e fortuna … [ xxxxiiijv] … lo poch y el molt / cascu persi lencolpa
Poetic Stanza 29 x 8
ID no. of Witness 14 cnum 6799
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 176-181
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Entre Amor sso portat he Fortuna, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 176] CANTO MORAL. XIII
text: E3Ntre amor / so posat e fortuna … [ 181] … lo poch y'l molt / cascu persi l'encolpa. | Fin del Canto Moral. xiij
Poetic Stanza 29 x 8
ID no. of Witness 15 cnum 6253
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 169-174
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Entre Amor sso portat he Fortuna, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 169] CANT MORAL. XIII
text: E2Ntre Amor / son posat e fortuna … [ 174] … lo poch y'l molt / cascu per si l'encolpa. | Fi del Cant. xiij
Poetic Stanza 29 x 8
Record Status Created 1999-10-12
Updated 2008-05-12