Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3861
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Coratge meu, a prendr'esforç molt tarts
Incipit & Explicits text: Coratge meu, a prendr'esforç molt tarts … e son aquests los qui de vos s'encenen
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10ï 10ï 10^ 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2000), “Coratge meu, a pendr 'esforç molt tart [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 185-187 , n. xliii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 186 , n. 94.27 (219:319)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 96-97 , n. 43
March et al. (1952-59), Poesies 2:145-148 , n. xliii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:321-23 , n. xliii (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 93-94 , n. lxv
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 87-88 , n. lxv
Number of Witnesses 13
ID no. of Witness 1 cnum 5425
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 84-86
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Coratge meu, a prendr'esforç molt tarts, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 84] Mossen Ausias march
text: Coratge meu aprendres forc molt tart … [ 86] … E son aquests los quj deuos sencenen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7628
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 258v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Coratge meu, a prendr'esforç molt tarts, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 258v] Mossen auzias march
text: C2Oratge meu a pendre sforç molt tart … Senyor es meu per amjgables pactes
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 8
Note testimoni fragmentari, mancat dels vv. 25-44 de l'edició de Pagès, per pèrdua de folis
ID no. of Witness 3 cnum 5701
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 46-47 ff. dxx-dxxj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Coratge meu, a prendr'esforç molt tarts, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 46] mossen Ausias march
text: Coratge meu a pendresforç molt tart … [ 47] … e son aquests los qui de vos sençenen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 8115
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness f. xljr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Coratge meu, a prendr'esforç molt tarts, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xlj] Paor me sent gran suor me comença … [ xljv] … E son aquests los quj de uos sencenen
Condition fragment
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Note vv. 9-44 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 5 cnum 5249
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness f. 36r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Coratge meu, a prendr'esforç molt tarts, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 36] [C]Oratge meu apendre sforç molt tart … [ 36v] … E son aquests los qui de tu sensenen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 4386
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness f. xxxviiijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Coratge meu, a prendr'esforç molt tarts, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxviiij] Mosen Marc
text: Coratge meu / apendre, sforç molt tart … [ xxxviiijv] … e son aquests / los qui de vos sencenen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 7 cnum 6356
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. xxxxjv-xxxxijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Coratge meu, a prendr'esforç molt tarts, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxxjv] [C]Oratie meu aprendre sforç molt tart … [ xxxxijv] … E son aquests los qui de vos sentenen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 6623
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. lxxiv-lxxii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Coratge meu, a prendr'esforç molt tarts, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxiv] C2Oratje meu / a pendre, sforç, molt tart … [ lxxii] … e son aquests / los qui de vos, se'ncenen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 6500
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. lxxiiijv-lxxvv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Coratge meu, a prendr'esforç molt tarts, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxiiijv] C2Oratje meu / a pendre'sforç molt tart … [ lxxvv] … e son aquests / los qui de vos se'ncenen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 4677
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 104v-105v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Coratge meu, a prendr'esforç molt tarts, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 104v] Coratje meu / a pendre sforç molt tart … [ 105v] … e son aquests / los qui de uos sencenen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 4497
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. xxxiiij-xxxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Coratge meu, a prendr'esforç molt tarts, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxiiij] Mossen ausias march
text: Coratge meu / ha pendre sforç molt tart … [ xxxv] … e son aquests / çells qui de vos sençenen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6748
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness f. 83r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Coratge meu, a prendr'esforç molt tarts, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 83] DE AMOR CANTO. LXVIII
text: C3Oratje meu / a prendre' sforç molt tart … [ 83v] … e son aquests / los qui de vos sençenen. | Fin del Canto. lxviij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 6203
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 77-78
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Coratge meu, a prendr'esforç molt tarts, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 77] DE AMOR CANT. LXVIII
text: C2Oratje meu / a pendre'sforç molt tart … [ 78] … e son aquests / los que de vos s'encenen. | Fi del Cant. lxviij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-12
Updated 2008-05-09