Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3859
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Cobrir no pusch la dolor qui·m turmenta
Incipit & Explicits text: Cobrir no pusch la dolor qui·m turmenta … fes ab ton Fill que piadós me sia
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddcee
References (most recent first) March et al. (2000), “Cobrir no pusch la dolor qui·m turmenta [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 539-560 , n. cxii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 202 , n. 94.25 (226:3)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 326-339 , n. 112
March et al. (1952-59), Poesies 5:8-32 , n. cxii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:226-45 , n. cxii (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 183-193 , n. vii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 185-195 , n. vii
Number of Witnesses 10
ID no. of Witness 1 cnum 7638
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 295ra-297vb
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cobrir no pusch la dolor qui·m turmenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 295ra] Cobrir no puch la dolor qujm turmenta … [ 297vb] … E lo finjt per si ten cosa lega
Poetic Stanza 7 x 10, 1 x 12, 28 x 10
Note la vuitena cobla té més versos del compte, i acaba de la següent manera: “Quant los delits se membren de la vida | Eta dollor ab delit es sentida | donchs dollor de tot delit lunyada | E ta dolor sens delit es sentida”
ID no. of Witness 2 cnum 6034
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 92-98v ff. dlxvj-dlxxijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cobrir no pusch la dolor qui·m turmenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 92] Cobles fetes per mosen ausias march de la mort
text: Cobrir no puch / la dolor quim turmenta … [ 98v] … fes ab ton fill / que piados me sia
Condition incomplet
Poetic Stanza 14 x 10, 1 x 9, 26 x 10, 1 x 2
Note manquen els vv. 147 i 151-160 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”; al capdamunt de la rúbrica inicial es veu ratllat: “Dela mort de mossen ausias march”
ID no. of Witness 3 cnum 5722
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 139-146
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cobrir no pusch la dolor qui·m turmenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 139] Altres e son dela mort
text: [C]2Obrir no puch la dolor quim turmenta … [ 146] … Fes ab ton fill que misericordiam sia
Condition incomplet
Poetic Stanza 15 x 10, 1 x 9, 3 x 10, 1 x 9, 2 x 10, 1 x 9, 1 x 10, 1 x 9, 15 x 10, 1 x 2
Note manquen els vv. 173, 218, 247 i 265 de l'edició de Pagès. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 4457
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. clijv-clxijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cobrir no pusch la dolor qui·m turmenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clijv] Dela mort
text: Cobrir no puch / la dolor quim turmenta … [ clxijv] … fes ab ton fill que piados me sia
Poetic Stanza 42 x 10, 1 x 2
ID no. of Witness 5 cnum 6666
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. clviiv-clxvi
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cobrir no pusch la dolor qui·m turmenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ clviiv] C2Obrir no puch / la dolor quin turmenta … [ clxvi] … sens ella's foll / qui'n Deu spera y fia
Condition incomplet
Poetic Stanza 42 x 10
Note manquen els vv. 421-422 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 6 cnum 6543
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. clix-clxvjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cobrir no pusch la dolor qui·m turmenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ clix] C2Obrir no puch / la dolor quin tnrmenta [sic] … [ clxvjv] … sens ella's oll [sic] / qui'n Deu'spera y fia
Condition incomplet
Poetic Stanza 8 x 10, 1 x 9, 31 x 10
Note manquen els vv. 86 i 421-422 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 7 cnum 4712
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 214-224
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cobrir no pusch la dolor qui·m turmenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 214] Cobrir no puch / la dolor quim turmenta … [ 224] … sen ella s foll ui en deu spera y fia
Condition incomplet
Poetic Stanza 8 x 10, 1 x 9, 27 x 10
Note manquen els vv. 85, 171-190 i 421-422 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 8 cnum 4494
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. xxv-xxxjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cobrir no pusch la dolor qui·m turmenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxv] Mossen ausias march
text: Cobrir no pusch / la dolor quem turmenta … [ xxxjv] … fes ab ton fill / que piados me sia
Poetic Stanza 42 x 10, 1 x 2
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 6809
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 205-215
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cobrir no pusch la dolor qui·m turmenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 205] DE MORT CANTO. VIII
text: C3Obrir no puch / la dolor quim turmenta … [ 215] … fes a ton fill / que piados me sia. | FIN DE LAS OBRAS DEL EXcelente Poeta, Mossen Ausias March
Poetic Stanza 42 x 10, 1 x 2
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 6263
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 197v-207
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cobrir no pusch la dolor qui·m turmenta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 197v] DE MORT CANT. VIII
text: C2Obrir no puch / la dolor quim turmenta … [ 207] … fes a ton fill / que piados me sia. | FI DE LAS OBRAS DEL excelent Poeta Mossen Ausias March
Poetic Stanza 42 x 10, 1 x 2
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-12
Updated 2012-01-28