Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3857
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Clamar no·s deu qui molt cerqua e troba
Incipit & Explicits text: Clamar no·s deu qui molt cerqua e troba … Donchs, com serà entr'ells cosa segura?
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2000), “Clamar no·s deu qui mal cerqua e troba [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 219-221 , n. lii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 193 , n. 94.23 (219:379)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 117-118 , n. 52
March et al. (1952-59), Poesies 3:24-28 , n. lii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:351-53 , n. lii (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 112-113 , n. lxxiv
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 106-107 , n. lxxiv
Number of Witnesses 12
ID no. of Witness 1 cnum 5434
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 105-107
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Clamar no·s deu qui molt cerqua e troba, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 105] Mossen Ausias march
text: Clamar nos deu quj molt cerqua e troba … [ 107] … Donchs com sere entrels cossa segura
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 6037
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 101v-102v ff. dlxxvv-dlxxvjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Clamar no·s deu qui molt cerqua e troba, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 101v] Mossen A. march
text: CLamar nos deu quj mal cerqua yl troba … [ 102v] … donchs com sera entrells cosa segura
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5562
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. lj-lij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Clamar no·s deu qui molt cerqua e troba, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lj] Altra
text: Clamar nos deu quj molt cerqua e troba … [ lij] … Donchs com sera entrells cosa segura
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note el quart vers de la segona cobla està escrit al marge per una mà posterior a la del copista. Hem comptabilitzat aquest vers afegit a l'hora d'establir la versificació
ID no. of Witness 4 cnum 5253
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 40-41
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Clamar no·s deu qui molt cerqua e troba, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 40] Clamar nos deu qui molt serca e troba … [ 41] … Donchs com sera entrells cosa segura
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 4394
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. xxxxvijv-xxxxviijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Clamar no·s deu qui molt cerqua e troba, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxxvijv] Clamar nos deu / qui mal cerca el troba … [ xxxxviijv] … donchs com sera / entrells cosa segura
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 6 cnum 6365
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. lv-ljv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Clamar no·s deu qui molt cerqua e troba, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lv] [C]Lamar nos deu qui mal serca y troba … [ ljv] … Donchs com sera entrells cosa segura
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 6635
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. lxxxvijv-lxxxviiiv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Clamar no·s deu qui molt cerqua e troba, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxxvijv] C2Lamar nos deu / qui mal cerca, el troba … [ lxxxviiiv] … donchs com sera / entrells cosa segura
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 6512
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. lxxxxjv-lxxxxij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Clamar no·s deu qui molt cerqua e troba, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxxxjv] C2Lamar nos deu / qui mal cerca el troba … [ lxxxxij] … donchs com sera / entrells cosa segura
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 4686
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 125v-126v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Clamar no·s deu qui molt cerqua e troba, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 125v] Clamar nos deu / qui mal çerca el troba … [ 126v] … donchs com sera / entrells cosa segura
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 4493
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. xxiijv (bis) - xxiiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Clamar no·s deu qui molt cerqua e troba, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxiijv] Mossen ausias march
rubr.: Lesperit
text: Clamar nos deu / qui mal cerca eltroba … [ xxiiijv] … donchs com sera / en ell cosa segura
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note a la tercera cobla precedeix la rúbrica “Lo cors”, a la cinquena “Lesperit”, a la sisena “Lo cos”, i a la darrera estrofa “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6758
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 99v-100v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Clamar no·s deu qui molt cerqua e troba, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 99v] DE AMOR CANTO. LXXVIII
text: C2Lamar nos' deu / qui mal cerca sil troba … [ 100v] … donch com sera / entrells cosa segura? | Fin del Conto. [sic] lxxviij
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6212
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 94-95
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Clamar no·s deu qui molt cerqua e troba, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 94] DE AMOR CANT. LXXVII
text: C2Lamar no s'deu [sic] / qui mal serca si'l troba … [ 95] … donchs com sera / entrells cosa segura? | Fi del Cant. lxxvij
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-12
Updated 2012-01-28