Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3856
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Cervo ferit no desija la font
Incipit & Explicits text: Cervo ferit no desija la font … res venidor trobar no·s pot en mi
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 213
March et al. (2000), “Cervo ferit no desija la font [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 359-362 , n. lxxxix
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 154 , n. 94.22 (219:15)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 210-212 , n. 89
March et al. (1952-59), Poesies 3:164-168 , n. xc
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:54-57 , n. lxxxix (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 33-34 , n. xxii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 27-28 , n. xxii
Number of Witnesses 16
ID no. of Witness 1 cnum 5462
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 203-205
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cervo ferit no desija la font, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 203] Mossen Ausias March
text: Ceruo ferit no desige la font … [ 205] … Res venidor trobar nos pot enmj
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5053
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 67v-69
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cervo ferit no desija la font, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 67v] Mossen auzias march
text: S3Eruo ferit no desiga la font … [ 69] … Res venjdor / trobar nos pot en mj
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6060
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 122v-123v ff. dlxxxxvjv-dlxxxxvijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cervo ferit no desija la font, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 122v] Mossen Ausias march
text: Ceruo ferit / no desiga la font … [ 123v] … res venidor nos pot trobar en mj
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 6929
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 65r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cervo ferit no desija la font, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 65] Mossen Auzias march
text: CEruo ferit / no desige la font … [ 65v] … Res venjdor / trobar nos pot en mj
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 5949
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. clxxxxijv-clxxxxiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cervo ferit no desija la font, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxxijv] Mossen auzias march
text: [C]Eruo ferit / no desige la font … [ clxxxxiijv] … Res venidor / trobar nos pot en mj
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tonada” [sic]
ID no. of Witness 6 cnum 5599
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. cxviijv-xcixv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cervo ferit no desija la font, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xcviijv] Altra
text: Ceruo ferit no desija la font … [ xcixv] … Res venjdor trobar nos pot en mj
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 7 cnum 6444
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. xxxvii-xxxviiiv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cervo ferit no desija la font, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxvii] Capitulo. XX Marco
text: C2Eruo ferit / no desija la font … [ xxxviiiv] … Quant vos dolgues / del mal vostrem dolgui
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 8
Note manquen els vv. 57-60 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 8 cnum 5636
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 77v-78v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cervo ferit no desija la font, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 77v] Ceruo ferit no desija la font … [ 78v] … Res venidor trobar nos pot en mj
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 9 cnum 4400
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. liijv-liiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cervo ferit no desija la font, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ liijv] C2eruo ferit no desija la font … [ liiijv] … res venidor trobar nos pot en mj
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 10 cnum 6401
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. lxxxxjv-lxxxxijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cervo ferit no desija la font, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxxxjv] [C]Eruo ferit no desija la font … [ lxxxxijv] … Res venidor trobar nos pot en mj
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6569
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. xviiii-xx
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cervo ferit no desija la font, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xix] C2Eruo ferit / no desija, la font … [ xx] … res venidor / trobar nos pot, en mi
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6287
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. xxv-xxjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cervo ferit no desija la font, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxv] C2Eruo ferit / no desija la font … [ xxjv] … res venidor / trobar nos pot en mi
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 4624
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 33-34v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cervo ferit no desija la font, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 33] Ceruo ferit no desija la font … [ 34v] … res uenidor / trobar no pot en mi
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 4495
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. xxxij-xxxiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cervo ferit no desija la font, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxij] Mossen ausias march
text: Ceruo ferit / no desija la font … [ xxxiij] … res venidor / nos pot trobar en mi
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 6892
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 31-32
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cervo ferit no desija la font, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 31] DE AMOR CANTO. XXIIII
text: Çeruo ferit / no desija la font … [ 32] … res venidor / trobar nos' pot en mi. | Fin del Conto. [sic] xxiiij
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 16 cnum 6159
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 25-26
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cervo ferit no desija la font, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 25] DE AMOR CANT. XXIIII
text: C2Eruo ferit / no desija la font … [ 26] … res venidor / trobar nos' pot en mi. | Fi del Cant. xxiiij
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-12
Updated 2012-01-28