Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3854
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Cell qui d'altruy reb enug e plaer
Incipit & Explicits text: Cell qui d'altruy reb enug e plaer … lexant Amor qui·m traeix en crehença
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2000), “Cell qui d'altruy reb enug e plaer [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 173-175 , n. xl
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 161 , n. 94.20 (219:79)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 89-90 , n. 40
March et al. (1952-59), Poesies 2:135-139 , n. xl
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:312-14 , n. xl (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 46-47 , n. xxxii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 40-41 , n. xxxii
Number of Witnesses 14
ID no. of Witness 1 cnum 5422
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 78-80
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cell qui d'altruy reb enug e plaer, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 78] Mossen Ausias march
text: Cell quj daltruy reb anug eplaer … [ 80] … Lexant amor qujm trahex encrehenca
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5076
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 38-39
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cell qui d'altruy reb enug e plaer, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 38] Mossen auzias march
text: C2Ell qui dalt\r/uy / reb anuigh e plaer … [ 39] … Lexant amor / qujm trahex en crehença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5698
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 43v-44 ff. dxvijv-dxviij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cell qui d'altruy reb enug e plaer, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 43v] Mossen Ausias march
text: Cell qui daltruy reb enuig e plaer … [ 44] … Leixant amor qujm traex en crehença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5552
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. xxxixv-xlv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cell qui d'altruy reb enug e plaer, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxixv] Altra
text: Cell quj daltruy reb enug e plaer … [ xlv] … Lexant amor qujm traeix en crehenca
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 5 cnum 5246
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 33v-34v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cell qui d'altruy reb enug e plaer, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 33v] Lo qui dalgu reb anutx eplaer … [ 34v] … Lexant amor quin trahex en crehença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 4383
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. xxxvjv-xxxvij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cell qui d'altruy reb enug e plaer, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits tit.: [ xxxvjv] Marc
text: Cell qui daltruy reb enuig / e plaher … [ xxxvij] … leixant amor quem trahix en crehença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 7805
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness f. cxvij-cxviij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cell qui d'altruy reb enug e plaer, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxvij] Lo qui dalgu reb / enuig / e plaher … [ cxviij] … deixant amor quim traex en creença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note aquesta composició està ratllada, i té una nota escrita al marge: “Tota aquesta obra que son cinch cobles y la tornada esta duplicada y trobar sea cartes xxxvj alla hont Començe cell qui daltruy reb anuig e plaer”
ID no. of Witness 8 cnum 6353
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness f. xxxviiijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cell qui d'altruy reb enug e plaer, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxviiij] [Ç]Ell qui daltruy reb anutx / e plaer … [ xxxviiijv] … Lexant amor quim trahex en crehença
Condition incomplet
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 9-16 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 6582
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness f. xxixr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cell qui d'altruy reb enug e plaer, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxix] C2Ell qui daltruy / reb, enuig, he plaher … [ xxixv] … leixant amor / quim traheix, en crehença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 6300
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. xxxv-xxxjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cell qui d'altruy reb enug e plaer, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxv] C2Ell qui daltruy / reb enuig e plaher … [ xxxjv] … leixant amor / quim traheix en crehença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 4637
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 46-47
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cell qui d'altruy reb enug e plaer, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 46] Cell qui d'altruy reb enuig e plaher … [ 47] … leixant amor / quim traheix en crehença.
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 4496
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. xxxiij-xxxiiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cell qui d'altruy reb enug e plaer, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxiij] Mossen ausias march
text: Cell qui daltruy / reb enuig e plaher … [ xxxiiij] … lexant amor / quim traix en crehença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 6706
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 42-43
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cell qui d'altruy reb enug e plaer, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 42] DE AMOR CANTO. XXXIIII
text: C3Ell qui daltrui / reb enuig e plahér … [ 43] … leixant Amor / quim traheix en crehença. | Fin del canto. xxxiiij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 6169
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 36-37
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Cell qui d'altruy reb enug e plaer, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 36] DE AMOR CANT. XXXIIII
text: C2Ell quí daltrui / reb enuig e plahér … [ 37] … leixant Amor / quim traheix en crehença. | Fi del Cant. xxxiiij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-12
Updated 2012-01-28