Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3853
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Callen aquells que d'Amor han parlat
Incipit & Explicits text: Callen aquells que d'Amor han parlat … per dona que Ver'Amor se deffensa
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10^ 10^ 10 10 10^ 10^ 10: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2000), “Callen aquells que d'Amor han parlat [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 111-114 , n. xxii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 186 , n. 94.19 (219:320)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 51-52 , n. 22
March et al. (1952-59), Poesies 2:80-83 , n. xxii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:255-57 , n. xxii (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 55-56 , n. xxxix
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 49-50 , n. xxxix
Number of Witnesses 14
ID no. of Witness 1 cnum 5404
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 43-45
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Callen aquells que d'Amor han parlat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 43] Mossen Ausias march
text: Callen aquells quj damor han parlat … [ 45] … Perdonaque vera mor se defensa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 6069
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 131v-132v ff. dcvv-dcvjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Callen aquells que d'Amor han parlat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 131v] Mossen auzias march
text: Callen aquells qui damor anparlat … [ 132v] … per dona que ver / amor deffens [sic]
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6091
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness f. 163 f. dcxxxviij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Callen aquells que d'Amor han parlat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 163] Mosen hausias march
text: Puix mon affany / es entre tots primer … si pens auer / raho de fer ne calt
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 8
Note text ratllat corresponent als vv. 9-16 de l'edició de Pagès. Una nota marginal especifica: “borrada per error perques de la obra que comenca Callen aquells la qual esta a Cartes dcvj”
ID no. of Witness 4 cnum 5534
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. xxij-xxiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Callen aquells que d'Amor han parlat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxij] Altra
text: Callen aquells que damor han parlat … [ xxiij] … Per dona que ueramor se deffensa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 5 cnum 6447
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. xlv-xli
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Callen aquells que d'Amor han parlat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xlv] Capitulo. XXIII. Marco
text: P2Uix mon affany / es entre tots primer … [ xli] … Fent a si tort / e ami gran ofensa
Condition incomplet
Poetic Stanza 4 x 8
Note manquen els vv. 1-8 i 41-44 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 6 cnum 5229
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness f. 21r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Callen aquells que d'Amor han parlat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 21] Callen aquells qui damor an parlat … [ 21v] … Per dona que veramor se defensa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 4366
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. xxjr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Callen aquells que d'Amor han parlat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxj] Callen aquells / qui damor han parlat … [ xxjv] … perdona / quen ver amor se defensa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 8 cnum 6335
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. xxiij-xxiiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Callen aquells que d'Amor han parlat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxiij] [C]Allen aquells qui damor an parlat … [ xxiiij] … Per dona que veramor se defença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 6595
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. xliiii-xlv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Callen aquells que d'Amor han parlat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xliiii] C2Allen aquells / qui d'amor, han parlat … [ xlv] … per dona que'n / ver amor se defensa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 6472
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. xxxxvjv-xxxxviij [sic = xxxxvij]v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Callen aquells que d'Amor han parlat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxxvjv] C2Allen aquells / qui d'amor han parlat … [ xxxxviij [sic=xxxxvij]v] … per dona que'n / ver amor se defensa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 4649
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 68-69
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Callen aquells que d'Amor han parlat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 68] Callen aquells / qui damor han parlat … [ 69] … per dona qu'en / uer amor se defensa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 4499
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. xxxvjv-xxxvijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Callen aquells que d'Amor han parlat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxvjv] Mossen ausias march
text: Callen aquells / qui damor han parlat … [ xxxvijv] … per dona quen / ver amor se deffensa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 6719
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 51v-52v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Callen aquells que d'Amor han parlat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 51v] DE AMOR CANTO. XLII
text: C3Allen aquells / qui de Amor an parlát … [ 52v] … per dona que'n / ver amor se defensa. | Fin del Conto. [sic] xlij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 6177
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 45v-46v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Callen aquells que d'Amor han parlat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 45v] DE AMOR CANT. XLII
text: [ 46] C2Allen aquells / qui d'Amor an parlat … [ 46v] … per dona qu'en / ver amor se defensa. | Fi del Cant. xlij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-12
Updated 2008-05-09