Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3852
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Be·m maravell com l'ayre no s'altera
Incipit & Explicits text: Be·m maravell com l'ayre no s'altera … per no errar, maldich-vos egualment
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2000), “Be·m meravell com l'ayre no s'altera [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Archer et al. (1998), Contra las mujeres. Poemas medievales de rechazo y vituperio 228-231 , n. 25
March et al. (1997), Obra completa 202-204 , n. xlvii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 193 , n. 94.18 (219:378)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 107-108 , n. 47
March et al. (1952-59), Poesies 3:9-11 , n. xlvii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:336-38 , n. xlvii (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 85-86 , n. lix
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 79-80 , n. lix
Number of Witnesses 13
ID no. of Witness 1 cnum 5429
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 95-96
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Be·m maravell com l'ayre no s'altera, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 95] Mossen Ausias march
text: Em marauell com layre nosaltera … [ 96] … Perno errar maldich uos egualment
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5090
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 25r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Be·m maravell com l'ayre no s'altera, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 25] B2Em ma \ra/ uell / com layre no saltera … [ 25v] … Per no errar mal dich vos egualment
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6052
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 114v-115 ff. dlxxxviijv-dlxxxiiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Be·m maravell com l'ayre no s'altera, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 114v] mossen A. march
text: Bem marauell com Layre nos altera … [ 115] … per no errar maldich vos egualment
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 7, 1 x 8, 1 x 4
Note manca el v. 31 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5557
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness f. xlvjr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Be·m maravell com l'ayre no s'altera, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xlvj] Altra
text: Bem marauell com layre nosaltera … [ xlvjv] … Per no errar maldich uos egualment
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 5 cnum 5255
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 41v-42
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Be·m maravell com l'ayre no s'altera, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 41v] Bem marauell com layre no saltera … [ 42] … Per no errar maldichuos egualment
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 4390
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. xxxxiijv-xxxxiiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Be·m maravell com l'ayre no s'altera, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxxiijv] Marc
text: Bem marauell / com layre nos altera … [ xxxxiiij] … per no errar / maldich vos, egualment
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 7 cnum 6360
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. xxxxvj-xxxxvij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Be·m maravell com l'ayre no s'altera, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxxvj] [B]Em marauell com layre nosaltera … [ xxxxvij] … Per no errar maldich vos egualment
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 6616
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness f. lxvr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Be·m maravell com l'ayre no s'altera, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxv] B2Em marauell / com layre, nos altera … [ lxvv] … per no errar / mal dich vos, egualment
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 6493
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. lxviij-lxix
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Be·m maravell com l'ayre no s'altera, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxviij] B2Em marauell / com layre nos'ltera [sic] … [ lxix] … per no errar / maldichuos egualment
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 4670
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 95v-96v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Be·m maravell com l'ayre no s'altera, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 95v] Bem marauell / com l'ayre nos altera … [ 96v] … per no errar / maldichuos egualment
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 4489
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. xviiijv-xxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Be·m maravell com l'ayre no s'altera, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xviiijv] Mossen ausias march
text: Bem marauell / com layre no saltera … [ xxv] … per no errar / maldich vos egualment
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6740
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 76-77
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Be·m maravell com l'ayre no s'altera, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 76] DE AMOR CANTO. LXII
text: B3Em marauell / com l'ayre no se altera … [ 77] … per no errar / maldich vos egualment. | Fin del Canto. lxij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornda [sic]”
ID no. of Witness 13 cnum 6197
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 70v-71v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Be·m maravell com l'ayre no s'altera, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 70v] DE AMOR CANT. LXII
text: B2Em marauell / com l'ayre no se altera … [ 71v] … per no errar / maldich vos egualment. | Fi del Cant. lxij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-12
Updated 2012-01-28