Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3850
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Aquelles mans, que jamés perdonaren
Incipit & Explicits text: Aquelles mans, que jamés perdonaren … mescladament partirem nostres cossos
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddcee
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 16
March et al. (2000), “Aquelles mans que james perdonaren [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 372-385 , n. xcii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 201 , n. 94.16 (226:1)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 220-228 , n. 92
March et al. (1952-59), Poesies 4:10-26 , n. xcii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:67-80 , n. xcii (ed. ref.)
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:113-16 (ed. parcial)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 167-173 , n. i
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 197-205
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 169-175 , n. i
Number of Witnesses 16
ID no. of Witness 1 cnum 5477
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 234-246
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquelles mans, que jamés perdonaren, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 234] Mossen ausjas march
text: Aquellas mans que james perdonaren … [ 246] … Mescladament pertirem nostros cossos
Poetic Stanza 25 x 10
Note la rúbrica inicial fou escrita per una segona mà posterior a la del copista
ID no. of Witness 2 cnum 5050
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 72-76v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquelles mans, que jamés perdonaren, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 72] Mossen auzias march per la mort de sa muller e de sanamorada
text: A3Quelles mans / que james perdonaran … [ 76v] … Mescladament partirem nostros cossos
Poetic Stanza 25 x 10
Note l'estrofa 22 està posada al marge dret del f. 76
ID no. of Witness 3 cnum 5689
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 28-32 ff. dij-dvj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquelles mans, que jamés perdonaren, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 28] mossen Ausias march
text: Aquelles mans que james perdonaren … [ 32] … mescladament partirem nostres cossos
Poetic Stanza 25 x 10
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “fi”
ID no. of Witness 4 cnum 5752
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. xxxxjv-xxxxiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquelles mans, que jamés perdonaren, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxxjv] Mossen auzias march
text: A6quellas mans / que James perdonaren … [ xxxxiijv] … Mescladament partirem nostres cossos
Poetic Stanza 25 x 10
Note cinc estrofes (de la sisena a la desena) estan anotades en els marges, en lletra més petita
ID no. of Witness 5 cnum 6702
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 38-41
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquelles mans, que jamés perdonaren, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 38] Mossen Auzias march
text: Aquellas mans / que james perdonaren … [ 41] … Mescladament / partirem nostros cossos | ffy
Poetic Stanza 25 x 10
ID no. of Witness 6 cnum 5604
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. cix-cxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquelles mans, que jamés perdonaren, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cix] Altra
text: Aquelles mans que iames perdonaren … [ cxv] … Mescladament partirem nostres cossos
Poetic Stanza 25 x 10
ID no. of Witness 7 cnum 6457
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. lxxix-lxxxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquelles mans, que jamés perdonaren, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxix] Cantica de muerte. Capitulo. I. Marco
text: A2Quelles mans que james perdonarem … [ lxxxv] … Se troben junts / al lleuar nostres cossos
Poetic Stanza 25 x 10
ID no. of Witness 8 cnum 5639
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 81-85
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquelles mans, que jamés perdonaren, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 81] Aquelles mans que james perdonaren … [ 85] … Mescladament partirem nostres cossos
Poetic Stanza 25 x 10
ID no. of Witness 9 cnum 4405
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. lviiij-lxiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquelles mans, que jamés perdonaren, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lviiij] De mossen Ausias March per la mort de sa muller
rubr.: March
text: Aquelles mans / que james perdonaren … [ lxiijv] … mescladament / partirem nostres cossos
Poetic Stanza 25 x 10
Note la primera rúbrica ha estat escrita per la mateixa mà que copia els dos darrers poemes del manuscrit, als ff. 197-204
ID no. of Witness 10 cnum 6404
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. lxxxxvv-c
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquelles mans, que jamés perdonaren, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxxvv] De mossen Ausias March. Per la mort de sa muller
text: [A]2Quelles mans que james perdonaren … [ c] … Mescladament partirem nostros cossos
Condition incomplet
Poetic Stanza 6 x 10, 1 x 9, 18 x 10
Note manca el v. 67 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 11 cnum 6655
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. cxxiiv-cxxviiv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquelles mans, que jamés perdonaren, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxxiiv] A2Quelles mans / que james perdonaren … [ cxxviiv] … mescladament / partirem nostres cossos
Poetic Stanza 25 x 10
ID no. of Witness 12 cnum 6532
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. cxxv-cxxjxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquelles mans, que jamés perdonaren, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxxv] A2Quelles mans / que james perdonaren … [ cxxjxv] … mescladament / partirem nostres cossos
Poetic Stanza 25 x 10
ID no. of Witness 13 cnum 4701
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 174r-v + 163-166v + 175-176
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquelles mans, que jamés perdonaren, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 174] Aquelles mans que james perdonaren … [ 176] … mescladament partirem nostros cossos
Poetic Stanza 25 x 10
Note els folis estan mal ordenats, i els vv. 33-200 d'aquesta composició s'han interpolat en“Tot entenent amador mi entenga”
ID no. of Witness 14 cnum 4485
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. xj-xv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquelles mans, que jamés perdonaren, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xj] Mossen ausias march
text: Aquelles mans / que james perdonaren … [ xv] … mescladament / partirem nostres cossos
Poetic Stanza 25 x 10
ID no. of Witness 15 cnum 6802
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 188-194
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquelles mans, que jamés perdonaren, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 188] SIGVENSE LAS OBRAS DE Muerte, del ingeniosissimo y elegante poeta Mossen Ausias March
rubr.: DE MORT CANTO PRIMO
text: A2Quells [sic] mans / que james perdonaren … [ 194] … mescladament / partirem nostres cossos. | Fin del Canto primo
Poetic Stanza 25 x 10
ID no. of Witness 16 cnum 6256
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 181-186v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquelles mans, que jamés perdonaren, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 181] SEGVEXENSE LAS OBRAS de Mort, del igneniossim y elegant poeta Mossen Ausias March
rubr.: DE MORT CANT. I
text: A2Quelles mans / que james perdonaren … [ 186v] … mescladament / partirem nostres cossos. | Fi del Cant. j
Poetic Stanza 25 x 10
Record Status Created 1999-10-12
Updated 2008-10-27