Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3849
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Aquell ateny tot quan atenyer vol
Incipit & Explicits text: Aquell ateny tot quan atenyer vol … e pe·lls diners, a llur ostal venrran
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2000), “Aquell ateny tot quant atenyer vol [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 456-460 , n. ciii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 153 , n. 94.15 (219:13)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 273-275 , n. 103
March et al. (1952-59), Poesies 4:97-101 , n. ciii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:147-51 , n. ciii (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 209-211 , n. viii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 212-214 , n. viii
Number of Witnesses 12
ID no. of Witness 1 cnum 7626
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 252-253
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquell ateny tot quan atenyer vol, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 252] A2Quell ateny tot quant atenyer voll … [ 253] … E pels diners allur ostall venrran
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5603
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. cvijv-cix
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquell ateny tot quan atenyer vol, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cvijv] Altra
text: Aquell ateny tot quant atenyer uol … [ cix] … E pells diners allur ostal uenrran
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 3 cnum 5649
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 102v-103v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquell ateny tot quan atenyer vol, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 102v] Altres
text: Aquell ateny tot so quatenyer vol … [ 103v] … E pels dines allur hostal venrran
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”. Al f. 103v hi ha sis versos ratllats, que no hem inclòs en el nombre de versos de la composició
ID no. of Witness 4 cnum 5729
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 172v-174
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquell ateny tot quan atenyer vol, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 172v] Aquell atteny tot ço que atenyer vol … [ 174] … Car pels dines allur ostal jran
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4
Note les cobles 7-9 són una interpolació, que Pagès transcriu en nota a peu de pàgina. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 4448
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. cxxiij-cxxiiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquell ateny tot quan atenyer vol, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxiij] Marc
text: Aquell ateny / tot quan atenyer vol … [ cxxiiij] … E pels diners a lur hostal veuran [sic]
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la rúbrica inicial està ratllada
ID no. of Witness 6 cnum 8112
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. cxxviiijv-cxxxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquell ateny tot quan atenyer vol, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxxviiijv] A2Quell ateny tot quant atenyer vol … [ cxxxv] … E pels dines allur hostal venrran
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 6661
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. cxxxvv-cxxxviv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquell ateny tot quan atenyer vol, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxxxvv] A2Quell ateny / tot quant atenyer vol … [ cxxxviv] … e pels diners / a lur hostal venran
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 6538
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. cxxxvij-cxlviij [sic = cxxxviij]v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquell ateny tot quan atenyer vol, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxxxvijv] A2Quell ateny / tot quant atenyer vol … [ cxlviij [sic=cxxxviij]v] … e pels diners / a lur hostal vendran
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 4707
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 185v-187
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquell ateny tot quan atenyer vol, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 185v] Aquell ateny / tot quant atenyer uol … [ 187] … e pel diners [sic] alur hostal uendran
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 4487
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. xvij-xviijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquell ateny tot quan atenyer vol, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xvij] Mossen ausias march
text: Aquell ateny / tot quant atenyer vol … [ xviijv] … e pels dines / a llur hostal venrran
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6795
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 152-153v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquell ateny tot quan atenyer vol, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 152] CANTO MORAL. IX
text: A2Quell ateny / tot quant atenyer vol … [ 153v] … car pels diners / allur hostal vendran. | Fin del Canto. ix
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4
Note les cobles 7-9 són una interpolació, que Pagès transcriu en nota a peu de pàgina. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6249
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 145v-147
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Aquell ateny tot quan atenyer vol, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 145v] CANT MORAL. IX
text: A2Quell ateny / tot quant atenyer vol … [ 147] … car pels diners / a llur hostal vendran. | Fi del Cant. ix
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-12
Updated 2012-01-28