Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3848
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Amor se dol com breument yo no muyr
Incipit & Explicits text: Amor se dol com breument yo no muyr … e per tornar ja trob la via torta
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 7
March et al. (2000), “Amor se dol com breument yo no muir [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 67-69 , n. ix
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 151-152 , n. 99
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 193 , n. 94.14 (219:377)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 23-24 , n. 9
March et al. (1952-59), Poesies 2:33-37 , n. ix
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:212-14 , n. ix (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 58-59 , n. xli
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 52-53 , n. xli
Number of Witnesses 17
ID no. of Witness 1 cnum 5392
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 18-19
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Amor se dol com breument yo no muyr, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 18] Mossen Ausias march
text: Amor se dol com breument yo no muyr … [ 19] … E per tornar ja trob la via torta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 4145
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 9
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Amor se dol com breument yo no muyr, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 9] Estant apart / tot sol yom enpagesch … [ 9] … E per tornar / ia trop la via torta
Condition acèfal
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 1-24 de l'edició de Pagès. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 7221
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 139-140
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Amor se dol com breument yo no muyr, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 139] Altra
text: Amor se dol / com breument jo no muyr … [ 140] … E per tornar / ja trob la via torta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5668
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 7r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Amor se dol com breument yo no muyr, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 7] mosen ausias march
text: Amor sedol com breument yo no muyr … [ 7v] … e per tornar ja trob la vida torta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 5 cnum 5743
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. xxviiijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Amor se dol com breument yo no muyr, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxviiij] Mossen auzias march
text: A6mor se dol / com breument Jo no muyr … [ xxviiijv] … E per tornar / Ja trob la via torta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 3820
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 27v-28
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Amor se dol com breument yo no muyr, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 27v] Mossen Auzias march
text: Amor se dol / com breument jo no muyr … [ 28] … E per tornar ja trob la via torta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 5521
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. viijv-ix
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Amor se dol com breument yo no muyr, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ viijv] Altra
text: Amor se dol com breument yo no muyr … [ ix] … E per tornar ja trob la uja torta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 8 cnum 6427
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. vi-vii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Amor se dol com breument yo no muyr, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ vi] Capitulo. IIII. Marco
text: A2Mor se dol / com breument yo no muyr … [ vii] … E si nom val / ma veritat jau morta
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8
Note manquen els vv. 41-44 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 9 cnum 5216
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness f. 10r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Amor se dol com breument yo no muyr, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 10] [A]2Mor se dol com breument yo no muyr … [ 10v] … E per tornar ja trop la vida torta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 4238
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness f. viiijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Amor se dol com breument yo no muyr, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ viiij] Amor se dol / com breument yo no muyr … [ viiijv] … e per tornar Ja trob / la via torta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 11 cnum 6323
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness f. xr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Amor se dol com breument yo no muyr, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ x] [A]mor se dol com breument yo no muyr … [ xv] … E par tornant ya trop la via torta
Condition incomplet
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 17-24 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6597
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. xlvj-xlvii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Amor se dol com breument yo no muyr, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xlvj] A2Mor se dol / com breument, yo no muyr … [ xlvii] … he per tornar / ja trob, la via torta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 6474
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. xxxxviijv-xxxixv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Amor se dol com breument yo no muyr, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxxviijv] A2Mor se dol / com breument, yo no muyr … [ xxxixv] … e per tornar / ja trob la vida torta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 4651
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 70v-71v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Amor se dol com breument yo no muyr, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 70v] Amor se dol / com breument yo no muyr … [ 71v] … e per tornar / ia trob la uia torta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 4476
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. iij-iiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Amor se dol com breument yo no muyr, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ iij] Mossen ausias march
text: Amor se dol / com breument yo no muyr … [ iiij] … e per tornar / ja trob la via torta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 16 cnum 6721
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness f. 54r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Amor se dol com breument yo no muyr, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 54] DE AMOR CANTO. XLIIII
text: A2Mor se dol / com breument no muir … [ 54v] … e per tornar / ja trob la via torta. | FIN DEL CANTO. XLIIII
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 17 cnum 6179
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 48-45 [sic = 49]
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Amor se dol com breument yo no muyr, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 48] DE AMOR CANT. XLIIII
text: A2Mor se dol / com breument yo no muir … [ 45 [sic=49]] … e per tornar / ja trob la via torta. | Fi del Cant. xliiij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-12
Updated 2008-05-12