Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3847
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Alt e amor, d'on gran desig s'engendra
Incipit & Explicits text: Alt e amor, d'on gran desig s'engendra … cella per que Amor es desegual!
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10 10ï 10ï 10: abbacddc
Associated Texts els vv. 1-8 d'aquesta composició són citats en texid 4557 Pere de Torroella, Tant mon voler s'és dat a'mors, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 21 i 26
March et al. (2000), “Alt e amor, d'on gran desig s'engendra [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 45-46 , n. iii
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 149-150 , n. 97
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 188 , n. 94.13 (219:341)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 10 , n. 3
March et al. (1952-59), Poesies 2:12-14 , n. iii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:191-92 , n. iii (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 12-13 , n. v
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 6-7 , n. v
Number of Witnesses 19
ID no. of Witness 1 cnum 5386
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness p. 5
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 5] Mossen Ausias march
text: Per moltamor don gran desig sengendra … Cella per quj amor es desegual
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7255
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness p. 284
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 284] Alt e amor dun gran desig sengendre … Que mos senyals demostren viure poch
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 7586
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 194v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 194v] Parla mossen auzias march
text: Alt he amor dun gran desig sengendren … Car mos senyals / demostran viura poch
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 7219
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 137v-138
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 137v] Mossen Auzias march
text: Per moltamor / don gran desig sengendra … [ 138] … Cella per que / amor es desegual
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 5664
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness f. 3
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 3] Mosen ausias march
text: Alt, eamor, don gran desig sengendra … ce \la/ perque amor es desigual
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 6 cnum 5762
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. lv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lv] Per moltamor / don gran desig sengrendre … Cella perque / amor es desagual
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 6899
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 44v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 44v] Mossen auzias march
text: ALt he amor / don gran desig sengendre … Cella per quj amor es desagual
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida da la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 5757
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. xxxxvijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxxvijv] Mossen auzias march
text: A6Lt he amor / don gran desig sengendre … Cella per qui / amor es desagual
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 6904
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 46v-47
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 46v] Per moltamor / don gran desig sengendre … [ 47] … Cella per qui / amor es desagual
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”. Una nota al marge de la primera cobla diu: “altra ya es scrita en lo nombre denou. 19”
ID no. of Witness 10 cnum 5515
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness f. ij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ij] Altra
text: Per moltamor don gran desig sengen \d/ ra … Cella per que amor es desegual
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 11 cnum 5210
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness f. 4v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 4v] [P]2Er moltamor don gran desitx seniendra … Cella per qui amor es desigual
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 4236
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness f. iij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ iij] Alt he amor / don gran desig sengendra … çella perque amor es desigual
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 6317
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness f. iijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ iij] PEr moltamor don gran desitx seniendra … [ iijv] … Cella per que amor es desigual
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 6550
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. iiiiv-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ iiiiv] Alt he, amor / d'on gran desig sengendra … [ v] … cella, per que / amor, es desigual
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 6268
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness f. v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ v] A2Lt e amor / d'hon gran desig se'ngendra … cella, per que / amor, es desigual
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 16 cnum 4605
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 12v-13
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 12v] Alt \e/ amor / d'hon gran desig s'engendra … [ 13] … cella, perque / amor, es desigual.
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 17 cnum 4481
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness f. viijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, escrit 1459 ad quem [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ viij] Mossen ausias march
text: Vençut per alt / don gran desig sengendra … [ viijv] … çellas per que / amor es desigual
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 18 cnum 3819
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness f. 11v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 11v] DE AMOR CANTO. V
text: A3Lt e Amor / de hon gran desig s'engendra … çella perque / Amor es desigual. | FIN DEL CANTO. V
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 19 cnum 6140
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 5v-6
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 5v] DE AMOR CANT. V
text: A2Lt e Amor / d'hon gran desig s'engendra … [ 6] … cella per que / Amor es desigual. | Fi del Cant. v
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-12
Updated 2008-05-09