Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3845
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Alguns passats donaren-si a mort
Incipit & Explicits text: Alguns passats donaren-si a mort … ne·m fallirà de ben amar lo grat
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2000), “Alguns passats donaren si a mort [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 105-107 , n. xx
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 193 , n. 94.11 (219:376)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 47-48 , n. 20
March et al. (1952-59), Poesies 2:73-77 , n. xx
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:149-51 , n. xx (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 49-50 , n. xxxiv
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 43-44 , n. xxxiv
Number of Witnesses 13
ID no. of Witness 1 cnum 5403
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 41-43
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alguns passats donaren-si a mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 41] Mossen Ausias march
text: Alsguns passats donarensi amort … [ 43] … Nem fallira de ben amar lo grat
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5082
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 32v-33v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alguns passats donaren-si a mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 32v] Mossen auzias march
text: A2lguns passats / donaran si amort … [ 33v] … Nem falira de ben amar lo grat
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6067
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 129v-130v ff. dciijv-dciiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alguns passats donaren-si a mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 129v] Mossen auzias march
text: Alguns passats / donarensi amort … [ 130v] … nem fallira / de ben amar lo grat
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5532
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. xx-xxj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alguns passats donaren-si a mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xx] Altra
text: Alguns passats donaren si amort … [ xxj] … Nom fallira de ben amar lo grat
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 5 cnum 5227
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 19v-20
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alguns passats donaren-si a mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 19v] ALsguns [sic] passats donaren si amort … [ 20] … Nem fallira de ben amar lo grat
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 4239
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. xviiijv-xx
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alguns passats donaren-si a mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xviiijv] March
text: Alguns passats / donaren sia mort … [ xx] … nem fallira / de ben amar lo grat
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 7 cnum 8095
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. xxj-xxij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alguns passats donaren-si a mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxj] [A]Lguns passats donaren si amort … [ xxij] … Nem fallira de ben amar lo grat
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 6586
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. xxxiiv-xxxiii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alguns passats donaren-si a mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxiiv] A2Lguns passats / donaren, si, amort … [ xxxiii] … nem fallira / de ben amar, lo grat
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 6304
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. xxxiiijv-xxxiij [sic = xxxv]
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alguns passats donaren-si a mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxiiijv] A2Lguns passats / donaren si a mort … [ xxxiij [sic=xxxv]] … nem fallira / de ben amar lo grat
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 4641
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 51-52v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alguns passats donaren-si a mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 51] Alguns passats / donaren si a mort … [ 52v] … nem fallira / de ben amar lo grat.
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 4477
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. iiij-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alguns passats donaren-si a mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ iiij] Mossen ausias march
text: Alguns passats / donaren si a mort … [ v] … nem fallira / de ben amar lo grat
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6709
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 44v-45
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alguns passats donaren-si a mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 44v] DE AMOR CANTO. XXXVI
text: A3Lguns passats / donaren si amort … [ 45] … nem fallira / de ben amar lo grat. | FIN DEL CANTO. XXXVI
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 6171
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 38v-39v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Alguns passats donaren-si a mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 38v] DE AMOR CANT. XXXVI
text: A2Lguns passats / donaren si amort … [ 39v] … nem fallira / de ben amar lo grat. | Fi del Cant. xxxvj
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-12
Updated 2012-01-28