Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3843
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Axí com cell qui·s veu prop de la mort
Incipit & Explicits text: Axí com cell qui·s veu prop de la mort … iré pel mon vostr'ergull recitant
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 211
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:67
March et al. (2000), “Axi com cell qui·s veu prop de la mort [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 322 , n. lxxxi
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 153 , n. 94.9 (219:11)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 185 , n. 81
March et al. (1952-59), Poesies 3:125-126 , n. lxxxi
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:19 , n. lxxxi (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 163 , n. iii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 157 , n. iii
Number of Witnesses 16
ID no. of Witness 1 cnum 5472
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness p. 226
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·s veu prop de la mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 226] Sparca
text: Axi com cell qujs veu prop dela mort … Hire pel mon vostrergull recitant
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 4931
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 147
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·s veu prop de la mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 147] Sparca
text: Axi com sell / quis ueu prop dela mort … Jre pel mon / vostrergul racitant
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 6047
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness f. 112v f. dlxxxvjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·s veu prop de la mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 112v] Sparça
text: Axi com çell quis veu prop dela mort … Jre pel mon vostrergull recitant
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 5947
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. clxxxxj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·s veu prop de la mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxxj] Sparça
text: [A]Xi com cell / quis veu prop dela mort … Jre pel mon vostregull recitant
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 5 cnum 6927
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 64
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·s veu prop de la mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 64] Sparça
text: Axi com cell / quis veu prop dela mort … Jre pel mon / vostrergull recitant
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 6 cnum 5592
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness f. lxxxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·s veu prop de la mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxv] Sparca
text: Axi com cell qujs ueu prop dela mort … Jre pel mon uostrergull recitant
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 7 cnum 5627
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness f. 67
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·s veu prop de la mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 67] Sparça
text: Com es aquell quis veu prop dela mort … Jre pel mon vostrergull reçitant
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 8 cnum 4416
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness f. lxxvj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·s veu prop de la mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxvj] Esparça
text: AXicom cell / quis veu prop de la mort … ire pel mon / vostrergull recitant | fi
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 9 cnum 6394
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness f. lxxx
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·s veu prop de la mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxx] Sparça
text: [A]Xi com çell quis veu prop dela mort … Yre pel mon vostrargull reçitant
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 10 cnum 6577
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness f. xxvv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·s veu prop de la mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxvv] Esparça
text: A2Xicom cell / quis veu, prop dela mort … ire pel mon / vostre'rgull, recitant
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 11 cnum 6295
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. xxvijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·s veu prop de la mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxvijv] Esparça
text: A2Xi com cell / quis veu prop dela mort … ire pel mon / vostre'rgull recitant
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 12 cnum 4632
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness f. 42
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·s veu prop de la mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 42] esparça
text: Axi com cell / quis veu prop dela mort … ire pel mon / vostr'orgull recitant
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 13 cnum 4521
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness f. lxxviij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·s veu prop de la mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxviij] Sparça
text: Axi com çell / quis veu prop dela mort … yre pel mon / vostrergull reçitant
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 14 cnum 4483
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness f. viiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·s veu prop de la mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ viiijv] Mossen ausias march Sparça
text: Axi com çel / quis veu prop de la mort … yre pel mon / vostrergull reçitant
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 15 cnum 6777
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness f. 139v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·s veu prop de la mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 139v] ESPARÇA DE AMOR. III
text: A2Xi com çell / ques veu prop la mort … yre pel mon / vostre argull recitant
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 16 cnum 6231
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness f. 132v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·s veu prop de la mort, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 132v] ESPARÇA DE AMOR. III
text: A2Xi com cell / ques veu prop de la mort … yre pel mon / vostr'argull recitant
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 1999-10-12
Updated 2012-01-28