Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3841
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Axí com cell qui·n lo somni·s delita
Incipit & Explicits text: Axí com cell qui·n lo somni·s delita … e creure poch si l'envejós consella
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10 10 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 24
March et al. (2000), “Axi com cell qui 'n lo somni·s delita [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 37-40 , n. i
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 125-126 , n. 78
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 190 , n. 94.7 (219:351)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 6-7 , n. 1
March et al. (1952-59), Poesies 2:5-8 , n. i
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:185-87 , n. i (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 41-42 , n. xxviii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 35-36 , n. xxviii
Number of Witnesses 17
ID no. of Witness 1 cnum 5384
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 1-2
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·n lo somni·s delita, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 1] A10xi com cell quin lo somnjs delita … [ 2] … En creure poch si lenueios consella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7201
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 117v-118v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·n lo somni·s delita, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 117v] Mossen Aucias march
text: Axi com cell / qujn lo sompnjs delita … [ 118v] … E creure poch / si lenueyos consella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5662
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness f. 1r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·n lo somni·s delita, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Mossen Ausias march
text: Axi com çell / quin lo somnis delita … [ 1v] … e creure poch si len vejos consella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 4 cnum 5760
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. xxxxviiijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·n lo somni·s delita, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxxviiij] mossen auzias march ma feta croada e capcaudada
text: A6xicom cell / quin lo sompnis delita … [ xxxxviiijv] … E creura poch / si lenueios consella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 6902
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 45v-46
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·n lo somni·s delita, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 45v] Mossen Auzias march ma feta croada / e capcaudada
text: [A]Xi com cell / quin lo sompnis delita … [ 46] … E creura poch / si lenueios consella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 5513
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness f. 1r-v prel.
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·n lo somni·s delita, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 1 prel.] Axi com cell / quen lo somnis delita … [ 1v prel.] … lo ben com fuig ab grans crits malapella
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8
Note manquen els vv. 41-44 de l'edició de Pagès. Composició copiada per una mà posterior a la que transcriu la resta de poesies que segueixen
ID no. of Witness 7 cnum 12306
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/5668 (BITECA manid 5085)
Copied 1539 a quo - 1560 ca. ad quem
Location in witness f. 119v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·n lo somni·s delita, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: Dos tornades de mossen ausias | march [ 119v]
text: plena de seny quantamor es molt vella … si fermetat fermament no contrasta
Condition fragment (tornada)
Note transcrivim els quatre versos complets: “| plena de seny quantamor es molt vella | absentia es lo verme que laguasta | si fermetat fermament no contrasta”
ID no. of Witness 8 cnum 6428
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. ii-iii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·n lo somni·s delita, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ii] Cantica primera de Amor
rubr.: Capitulo primero. Dize Marco
text: A4Xi com cell / quen lo somnys delita … [ iii] … Lo be confuig / ab grans crits mal apella
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8
Note manquen els vv. 41-44 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 9 cnum 5208
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 2v-3v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·n lo somni·s delita, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 2v] [S]2J com aquell quin lo sompnis delita … [ 3v] … E creure poch | si lenueios conçella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 4235
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. jr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·n lo somni·s delita, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ j] Mossen Osias march
text: A8Xi com cell / quin lo somnis delita … [ jv] … e creure poch / sil enuejos consella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la rúbrica “Tornada”, just abans de la darrera cobla, ha estat primer escrita i després esborrada
ID no. of Witness 11 cnum 6315
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. i-ij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·n lo somni·s delita, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ i] Les obres de mossen Ausias March
text: [A]2xi com çell quin lo sompnis delita … [ ij] … E creure poch si lenueios concella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6576
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness f. xxvr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·n lo somni·s delita, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxv] Axi com cell / qui'n lo som nis de lita … [ xxvv] … he creure poch / sil'enueios, consella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 6294
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. xxvjv-xxvijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·n lo somni·s delita, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxvjv] A2Xi com cell / qui'n lo somnis delita … [ xxvijv] … e creure poch sil'enuejos consella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 4631
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 41-42
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·n lo somni·s delita, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 41] Axi com cell / qui'n lo somni's delita … [ 42] … e creure poch / sil enueios consella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 4474
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness f. jr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·n lo somni·s delita, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ j] Mossen ausias march
text: Axi com çell / quin lo somnis delita … [ jv] … e creure poch / sil enuejos consella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 16 cnum 6700
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 37v-38v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·n lo somni·s delita, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 37v] DE AMOR CANTO. XXX
text: A2Xi com çell / qui'n lo somni'sdelita … [ 38v] … e creure poch / si'l enuejos consella. | Fin del Canto. xxx
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 17 cnum 6165
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 31v-32v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·n lo somni·s delita, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 31v] DE AMOR CANT. XXX
text: [ 32] A2Xi com cell / qui'n lo somni's delita … [ 32v] … e creure poch / si'l enuejos consella. | Fi del Cant. xxx
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-12
Updated 2012-01-28