Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3838
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Ab vós me pot Amor ben esmenar
Incipit & Explicits text: Ab vos me pot Amor ben esmenar … creeu-lo ferm, car no·u fa desmentir
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2000), “Ab vos me pot Amor ben esmenar [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 205-207 , n. xlviii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 153 , n. 94.4 (219:10)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 109-110 , n. 48
March et al. (1952-59), Poesies 3:11-15 , n. xlviii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:339-41 , n. xlviii (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 86-87 , n. lx
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 80-81 , n. lx
Number of Witnesses 13
ID no. of Witness 1 cnum 5430
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 97-98
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ab vós me pot Amor ben esmenar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 97] Mossen Ausias march
text: Ab uos me pot amor ben esmanar … [ 98] … Creheulo ferm car non fa desmentir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 4157
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 22v-23v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ab vós me pot Amor ben esmenar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 22v] Mossen auzias march
text: A2b vos me pot amor be esmenar … [ 23v] … Creheu lo ferm que nou fa desmentir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note al v. 28 es veu ratllada la paraula “vos” (lectura de tots els testimonis menys de KN) i damunt, interliniat, s'ha copiat “nous” (lliçó de KN). La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6053
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 115v-116 ff. dlxxxviiijv-dlxxxx
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ab vós me pot Amor ben esmenar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 115v] mossen A. march
text: Ab vos me pot amor ben esmenar … [ 116] … creheu lo ferm car nom fa desmentir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5558
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness f. xlvijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ab vós me pot Amor ben esmenar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xlvij] Altra
text: Ab uos me pot amor benesmenar … [ xlvijv] … Creeu lo ferm car non fa desmentir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 5 cnum 5256
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 42v-43
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ab vós me pot Amor ben esmenar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 42v] Ab vos me pot amor ben stimar … [ 43] … Creheu lo ferm car nou fa desmentjr
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 4240
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. xxxxiiij-xxxxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ab vós me pot Amor ben esmenar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxxiiij] Ab vos me pot / amor ben esmenar … [ xxxxv] … creheu lo ferm / car nom fa desmentir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 7 cnum 6361
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. xxxxvij-xxxxviij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ab vós me pot Amor ben esmenar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxxvij] [A]B vos me pot amor ben smenar … [ xxxxviij] … Creheu lo ferm car no fa desmentir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 6617
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness f. lxvir-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ab vós me pot Amor ben esmenar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxvi] A2B vos me pot / amor, ben esmenar … [ lxviv] … creheu lo ferm / car nom fa desmentir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 6494
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness f. lxixr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ab vós me pot Amor ben esmenar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxix] A2B vos me pot / amor ben'smenar … [ lxixv] … creheu lo ferm / car non fa desmentir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 4671
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 96v-97v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ab vós me pot Amor ben esmenar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 96v] Ab uos me par / amor ben smenar … [ 97v] … creheulo ferm / carno fa desmentir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 4480
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. vij-viij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ab vós me pot Amor ben esmenar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ vij] Mossen ausias march
text: Ab vos me pot / amor ben smenar … [ viij] … creheu lo ferm / car non fa desmentir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6741
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 77-78
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ab vós me pot Amor ben esmenar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 77] DE AMOR CANTO. LXIII
text: A2B vos me pot / Amor ben esmenár … [ 78] … creheu lo ferm / car non fa desmentír. | Fin del Canto. lxiij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 6198
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 71v-72v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Ab vós me pot Amor ben esmenar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 71v] DE AMOR CANT. LXIII
text: A2B vos me pot / Amor ben esmenár … [ 72v] … creheu lo ferm / car nom fa desmentír. | Fi del Cant. lxiij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-12
Updated 2012-01-28