Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3834
Authors Romeu Llull
Titles Si us he mal dit en pensar ni per obre
Incipit & Explicits text: Si us he mal dit en pensar ni per obre … de tants anuigs fareu gran delit senta
Date / Place escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbaacca
References (most recent first) Llull et al. (2008), “Si us he mal dit en pensar ni per obre [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 34-35
Llull et al. (1996), Obra completa 177-180 , n. xi (ed. ref.)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 128 , n. 90.16 (164:7)
Riquer (1951-52), “El “escondit” provenzal y su pervivencia en la lírica románica”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 223-224
Milà i Fontanals (1889), De los trovadores en España. Estudio de poesía y lengua provenzal 505 (ed. parcial)
Briz i Fernández (1868-69), Llibre intitolat Jardinet de Orats, compost de diverses strofes y rims en moltes llengues 49-50
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 183-185
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3611
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness f. 35r-v f. 150r-v
Title(s) Romeu Llull, Si us he mal dit en pensar ni per obre, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 35] Cobles de Romeu lull scusant se de hun mal dit quere jnculpat contra vna dama
text: Sius he mal dit // en pensar nj per obre … [ 35v] … de tants anuigs // fareu gran delit senta | ffinis
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 7, 1 x 4
Note foli descompaginat. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-12
Updated 2008-05-10