Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3832
Authors Romeu Llull
Titles Si·n nagun temps d'amor me só clamat
Incipit & Explicits text: Si·n nagun temps d'amor me só clamat … veig liberal dant-me delit e pler
Date / Place escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10 10ï 10ï 10: abbaacca
References (most recent first) Bulbena i Tosell (1897), Libre intitulat jardinet de orats. Fragments inèdits trets de un Ms. del XVèn al XVIèn segle, existent en la Biblioteca de la Universitat de Barcelona 63-64
Llull et al. (2008), “Si'n nagun temps d'amor me so clamat [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 161-162
Llull et al. (1996), Obra completa 181-186 , n. xii (ed. ref.)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 128 , n. 90.14 (164:11)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3629
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness ff. 156v-157v ff. 164v-165v
Title(s) Romeu Llull, Si·n nagun temps d'amor me só clamat, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 156v] Obra feta per Romeu lull trobant se fortunat en amor Loa e comenda aquell
text: Sin nagun temps // damor me so clamat … [ 157v] … veig liberal // dant me delit e pler | ffinis
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-12
Updated 2012-01-28