Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3821
Authors Romeu Llull
Titles Comte senyor, puys virtut és la rama
Incipit & Explicits text: Comte senyor, puys virtut és la rama … Donchs, supliquem a Nostre Senyor Déu
Date / Place escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10 10^ 10 10 10^: abaabcdccd
Associated Persons Persona: Francina Rosa, amant de/d' Joan II, Rei de Catalunya-Aragó (elogi a)
References (most recent first) Llull et al. (2008), “Comte senyor, puys virtut es la rama [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 35-36
Llull et al. (1996), Obra completa 169-176 , n. x (ed. ref.)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 67 , n. 90.2 (60:42)
Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana
Briz i Fernández (1868-69), Llibre intitolat Jardinet de Orats, compost de diverses strofes y rims en moltes llengues 51-2
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 185-186
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3612
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness f. 36 f. 124
Title(s) Romeu Llull, Comte senyor, puys virtut és la rama, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 36] Resposta de Romeu lull atres cobles del Senyor compte de Oliua quj mes loaria e millor la Senyora na ffrancina rossa metent per joya vn diamant e responent perlos matexos rims
text: Comte Senyor // puys virtut es la rama … quapres la mort // als cels triunphareu | per viur[onest] // felicitat haureu | donchs [supli]quem [anostre senyor deu]
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 10, 1 x 4
Associated Texts segueix a aquest poema, al revers, un altre en castellà de texid 4050 Romeu Llull, D'Oliva, vós; conde señor muy discreto, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Note els darrers versos han estat parcialment guillotinats; la part de text perduda l'hem delimitada entre claudàtors
Record Status Created 1999-10-12
Updated 2008-11-03