Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3820
Authors Romeu Llull
Titles Ab gran sfors quasi forcí natura
Incipit & Explicits text: Ab gran sfors quasi forcí natura … noure'm pogués, ni menys pensar ho sé
Date / Place escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10ï 10 10 10ï 10ï 10ï 10: abaabbcccb
References (most recent first) Llull et al. (2008), “Ab gran sfors quasi forci natura [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 247-249
Llull et al. (1996), Obra completa 204-8 , n. xvi (ed. ref.)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 57 , n. 90.1 (57:1)
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:237-239
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3610
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness f. 254v ff. 264v-265
Title(s) Romeu Llull, Ab gran sfors quasi forcí natura, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 264v] Altres del predit / cobles ffetes per gelosia dela que en strem amaue
text: Ab gran sfors // quasi forci natura … [ 265] … nourem pogues // ni menys pensar ho se | ffinis
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Associated Texts al f. 267r-v sota la rúbrica “Altra” es copia texid 4071 Romeu Llull, Chi cieco prende per guida, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
al f. 267v sota la rúbrica “Strambotto” texid 4072 Romeu Llull, Nel diavolo serve ne ad Dio, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
al mateix foli, sota la rúbrica “Altre canzone” texid 4069 Romeu Llull, Non mente quel muttanticho, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
al f. 267 sota la rúbrica “Strambotto de eodem” texid 4068 Romeu Llull, Non voler dar ad chi nol prezil dono, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
segueix, sota la rúbrica “Strambotto” el text texid 4070 Romeu Llull, Preglio servo pate non me gradito, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
al f. 266, sota la rúbrica “Romeu Lull laors del illustrissimo duche de Calabria en castellan” es transcriu texid 4066 Romeu Llull, Que fazeis o trobadores, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
al f. 266v sota la rúbrica “Cansos ytalianees fetes per Romeu Lull trobant se desdenyat de una dama” es transcriu texid 4067 Romeu Llull, Si un tempo te fui grato, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
References Torró (1992), “El Ms. 151 de la Biblioteca Universitària de Barcelona (Jardinet d'Orats). Descripció i estudi codicològic”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 36 , n. 72
Note es van perdre els folis antics del 265 al 278, cosa per la qual el darrer foli conservat del volum és el f. 254 modern. Es dóna el contingut d'aquests textos a partir de les fotografies conservades al fons Miquel i Planas de la Biblioteca de Catalunya. La foliació moderna se cenyeix només al text conservat encara al manuscrit. La darrera cobla d'aquesta composició va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-12
Updated 2008-05-10