Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3808
Authors Pere March
Titles Jo·m meravelh com no ve qui hulhs ha
Incipit & Explicits text: Jo·m meravelh com no ve qui hulhs ha … qu·en tot bé far me don gran fortelesa
Date / Place escrit 1412 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2008), “Jo·m maravelh com no·s ve qui hulhs ha [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 3 , n. 142
Alberni (2001), Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 7 , n. 37
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:40-42
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 1-3 , n. 1
March et al. (1993), Obra completa 140-147 , n. ii (ed. ref.)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 166 , n. 96.9 (219:143)
March et al. (1987), Cobles i noves rimades. Edició i estudi introductori de Jaume Vidal Alcover 32-35
March et al. (1949), Les “coblas” ou les poésies lyriques provenço-catalanes de Jacme, Pere et Arnau March. Éditées et traduites par Amédée Pagès 63-69 , n. iii
March et al. (1934), Les cobles de Jacme, Pere i Arnau March. La poesia lírica d'abans d'Auzias March 57-61 , n. iii
Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 46-48
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 4916
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 123-124
Title(s) Pere March, Jo·m meravelh com no ve qui hulhs ha, escrit 1412 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 123] Mossen pera march
text: Jom marauell / com no ueu qui vlls ha … [ 124] … Quen tot be ffer / me dogran fortallesa
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endresa”
ID no. of Witness 2 cnum 3404
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 7 (BITECA manid 1333)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness ff. xlvii-xlviii ff. 28-29
Title(s) Pere March, Jo·m meravelh com no ve qui hulhs ha, escrit 1412 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xlvii] Mossen P march
text: Jom marauell com nos veu qui hulhs ha … [ xlviii] … quen tot be far me don gran fortelesa
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
ID no. of Witness 3 cnum 7518
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 102v-103v
Title(s) Pere March, Jo·m meravelh com no ve qui hulhs ha, escrit 1412 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 102v] Mossen .p. […]
text: I2O so merauellat / com nos veu qui huls ha … [ 103v] … Quen tot be far me do gran fortalessa
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les cobles penúltima i última van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
ID no. of Witness 4 cnum 2498
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 1-2v
Title(s) Pere March, Jo·m meravelh com no ve qui hulhs ha, escrit 1412 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Jhesus
rubr.: Mossen .P. march
text: JOm marauell / com nos ve quj huylls ha … [ 2v] … Quen tot be far / me do gran fortalesa
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”; al marge inferior del f. 1 s'ha copiat: “Senyor, falleix qui trop streny la ma al reujdor a qui la degra stendra E puja cell a qui degra dexendre”
ID no. of Witness 5 cnum 5879
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. cxxv-cxxvj
Title(s) Pere March, Jo·m meravelh com no ve qui hulhs ha, escrit 1412 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxv] Mossen .P. march
text: JOm merauell com nos veu qui hulls ha … [ cxxvj] … Quen tot be far / me do gran fortalesa
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
ID no. of Witness 6 cnum 7087
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 141v-142
Title(s) Pere March, Jo·m meravelh com no ve qui hulhs ha, escrit 1412 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 141v] Mossen .P. march
text: JOm merauell / com nos veu qui hulls ha … [ 142] … Quen tot be far / me don gran fortalesa
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Record Status Created 1999-10-11
Updated 2012-01-28