Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3804
Authors Pere March
Titles Cest falç de món no·l presi un pugés
Incipit & Explicits text: Cest falç de món no·l presi un puge/s … tot ço que vos desplagués si u fasia
Date / Place escrit 1412 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2008), “Cest falç de mon no·l presi un puges [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Alberni (2001), Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 7 , n. 38
March et al. (1993), Obra completa 148-154 , n. iii (ed. ref.)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 161 , n. 96.5 (219:82)
March et al. (1987), Cobles i noves rimades. Edició i estudi introductori de Jaume Vidal Alcover 35-38
March et al. (1949), Les “coblas” ou les poésies lyriques provenço-catalanes de Jacme, Pere et Arnau March. Éditées et traduites par Amédée Pagès 70-76 , n. iv
March et al. (1934), Les cobles de Jacme, Pere i Arnau March. La poesia lírica d'abans d'Auzias March 63-66 , n. iv
Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 51-53
Milà i Fontanals (1890), “Poetas catalanes del siglo XIV”, Obras completas, 3. Estudios sobre historia, lengua y literatura de Cataluña 320-321 (ed. parcial)
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3405
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 7 (BITECA manid 1333)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness ff. xlviiiv-l ff. 29v-31
Title(s) Pere March, Cest falç de món no·l presi un pugés, escrit 1412 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xlviiiv] Mossen P march
text: Cest falç de mon nol presi vn puges … [ l] … Tot ço que vos desplagues siu fasia
Poetic Stanza 8 x 8 , 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
ID no. of Witness 2 cnum 7520
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 105v-107
Title(s) Pere March, Cest falç de món no·l presi un pugés, escrit 1412 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 105v] mossen .p. march
text: C2Est falç de mon nol presi hun puges … [ 107] … Tot ço que vos desplagues siu falsia
Poetic Stanza 8 x 8, 2 x 4
Note les cobles penúltima i última van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endresa”
Record Status Created 1999-10-11
Updated 2012-01-28