Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3802
Authors Pere March
Titles Al punt c·om naix comensa de morir
Incipit & Explicits text: Al punt c·om naix comensa de morir … e sens ergull lo bé que breument passa
Date / Place escrit 1412 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2008), “Al punt c'om naix comensa de morir [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 3 , n. 143
Alberni (2001), Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 7 , n. 36
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:42-43
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 3-5 , n. 2
March et al. (1993), Obra completa 131-139 , n. i (ed. ref.)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 166 , n. 96.3 (219:141)
March et al. (1987), Cobles i noves rimades. Edició i estudi introductori de Jaume Vidal Alcover 28-31
Romeu i Figueras (1983), “Pere March, “Al punt c·om naix comença de morir””, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 6 = Miscel·lània Pere Bohigas, 3 94-96
March et al. (1949), Les “coblas” ou les poésies lyriques provenço-catalanes de Jacme, Pere et Arnau March. Éditées et traduites par Amédée Pagès 55-62 , n. ii
March et al. (1934), Les cobles de Jacme, Pere i Arnau March. La poesia lírica d'abans d'Auzias March 51-55 , n. ii
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:49-51
Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 48-51
Milà i Fontanals (1890), “Poetas catalanes del siglo XIV”, Obras completas, 3. Estudios sobre historia, lengua y literatura de Cataluña 318-320
Milà i Fontanals (1890), “Resenya histórica y crítica dels antichs poetes catalans. Premi extraordinari del Ateneo Catalá: Medalla d'Or, Jocs Florals de 1865”, Obras completas, 3. Estudios sobre historia, lengua y literatura de Cataluña 159-160
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 81-84
Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 371-372
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 4917
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 124v-125v
Title(s) Pere March, Al punt c·om naix comensa de morir, escrit 1412 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 124v] Mossen .p. march
text: Lo punt com naix / comence de morir … [ 125v] … E sens ergull / lo be que breument passa
Poetic Stanza 8 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endresa”
ID no. of Witness 2 cnum 3403
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 7 (BITECA manid 1333)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness ff. xliii-xlviv ff. 26-27v
Title(s) Pere March, Al punt c·om naix comensa de morir, escrit 1412 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xliii] Mossen P march
text: Al punt com neix comence de morjr … E sens ergulh lo be quj breument passa
Poetic Stanza 8 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
ID no. of Witness 3 cnum 7519
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 104-105v
Title(s) Pere March, Al punt c·om naix comensa de morir, escrit 1412 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 104] Mossen .p. march
text: A2L punt com naix / comença de morir … [ 105v] … E sens ergull / lo be qui breumen passa
Poetic Stanza 8 x 8, 2 x 4
Note les cobles penúltima i última van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endresa”
ID no. of Witness 4 cnum 3779
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 2v-4
Title(s) Pere March, Al punt c·om naix comensa de morir, escrit 1412 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 2v] Mossen .P. march
text: AL punt com naix / comense de morir … [ 4] … E sens ergull / lo be que breument passa
Poetic Stanza 8 x 8, 2 x 4
Note la penúltima estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 7088
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 142-143
Title(s) Pere March, Al punt c·om naix comensa de morir, escrit 1412 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 142] Mossen .P. march
text: [A]L punt com naix / comense de morir … [ 143] … E sens orgull / lo be que breument passa
Poetic Stanza 8 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endresa”
ID no. of Witness 6 cnum 5880
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. cxxvj-cxxvij
Title(s) Pere March, Al punt c·om naix comensa de morir, escrit 1412 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxvj] Mossen .P. march
text: AL punt com naix / comense de morir … [ cxxvij] … E sens ergull lo be que breument passa
Poetic Stanza 8 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
ID no. of Witness 7 cnum 5620
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. clvv-157
Title(s) Pere March, Al punt c·om naix comensa de morir, escrit 1412 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clvv] mossen pe march
text: Al punt com naix comenca de morir … [ 157] … E sens ergull lo be quj breument passa
Poetic Stanza 8 x 8, 2 x 4
Note cadascuna de les dues darreres estrofes van precedides de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-11
Updated 2012-01-28