Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3797
Authors Berenguer d'Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau
Titles Sentència per a la jurisdicció de veguer
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1443-11-20
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10452
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness f. 153r-v
Title(s) Berenguer d'Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau, Sentència per a la jurisdicció de veguer, promulgat 1443-11-20
Incipit & Explicits rubr.: [ 153] Aquesta sentencia fa per la jurisdictio del honorable veguer e que por exequtar les penas contengudes en la crida que tots anys acustume fer … he feta aquella assi registrar etc
tit.: per Jurisdictione Vicarij
intr.: L3o Molt honorable mossen Berenguer dolms Caualler Conseller Camerlenc del molt alt Senyor Rey e Gouernador del Regne de Mallorques vista la diceptacto e conssertatio sucitade … proueheix e declara enla forma seguent
dispositio: Com segons Jnformatio verbal de quen hauda tant dels dits loctinents de procurador Reyal aduocat e procuradors fiscals … [ 153v] … als quals per la present directament ne Jndirecta no enten prejudicar [sic] ne derogar. Armadans
certificació: Lata lecta et publicata fujt predicta sentencia de mandato dicti honorabili Gubernatoris presente pro parte vna dicto Bernardo frexa … pro presente
testimonis: et pro testibus presentibus discretis Gabriele mersal … et Matheo ballester notario Maiorice
datatio: die videlem mercurij xx mensis Nouembris anno M cccc xxxxiijo … proplicando Curiam
Record Status Created 1999-10-11
Updated 2008-10-16