Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3774
Authors Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó
Titles Capítols per la bona administració de les pecunies del general
Date / Place escrit Montsó 1512
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts part de texid 3775 Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 3322
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, B-1577-8o (2) (BITECA manid 2456)
Imprint Barcelona: Joana Corteia, 1577
Location in witness ff. 61-71
Title(s) Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Capítols per la bona administració de les pecunies del general, escrit 1512
Capitols per la bona administratio de les pecunies del General, f. 61
Incipit & Explicits rubr.: [ 61] CAPITOLS PER LA BONA ADMINISTRATIO DE les pecunies el General fets, y publicats per les deuall scrites corts, a dos de Setembre any de la natiuitat del Senyor M.D.XII.
acc.: E5N NOM de nostre Senyor Deu Iesu Christ, sia a tots cosa manifesta, que la Cort General del Principat de Cathalunya conuocada, e conregada en corts generals, les quals la molt alta senyora Reyna dona Germana consort, e com a loctinent General (…) en la vila de Montso … [ 61v] … sots les obligations de juraments, e altres de que son, e seran tenguts al dit General respectiuament.
tit.: [ 62] COLLIDORS DE BARCElona, a ont, quant, com, y a qui, han de pagar. Cap. i.
text: P3PRIMERAMENT vol, e ordena la dita Cort, que los collidors deles entrades, e exides, y de bolla de plom … [ 71] … e laltra en la casa on se exigeix lo dret de entrades, e exides
Note segueixen altres capítols de 1520 i posteriors
ID no. of Witness 2 cnum 3318
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, B-1620-8o (2) (BITECA manid 2452)
Imprint Barcelona: Llorens Déu, Jeroni Margarit para Barcelona: Diputació, 1620
Location in witness ff. 61-70v
Title(s) Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Capítols per la bona administració de les pecunies del general, escrit 1512
Capitols per la bona administratio de les pecunies del general, f. 61
Incipit & Explicits rubr.: [ 61] CAPITOLS PER LA BONA ADMINISTRATIO DE les pecunies del General fets, y publicats per les deuall scrites corts, a dos de Setembre any de la natiuitat del Senyor M. D. XII.
acc.: E5N nom de nostre Senyor Deu Iesu Christ, sia a tots cosa manifesta, que la Cort General del Principat de Cathalunya conuocada, e congregada en corts generals, les quals la molt alta senyora Reyna dona Germana consort, e com a loctinent General (…) en la vila de Montso … [ 61v] … sots les obligations de juraments, e altres de que son, e seran tenguts al dit General respectiuament.
tit.: [ 62] COLLIDORS DE BARCElona, aont, quant, com y a qui, han de pagar. Cap. i.
text: P3PRIMERAMENT vol, e ordena la dita Cort, que los collidors de les entrades, e exides, y de bolla de plom … [ 71] … e laltra en la casa on se exigeix lo dret de entrades, e exides
ID no. of Witness 3 cnum 3319
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, B-1635-8o-1 (BITECA manid 2451)
Imprint Barcelona: Gabriel Nogués para Barcelona: Diputació, 1635
Location in witness ff. 61-71
Title(s) Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Capítols per la bona administració de les pecunies del general, escrit 1512
Capitols per la bona administratio de les pecunies del general
Incipit & Explicits rubr.: [ 61] CAPITOLS PER LA BONA ADMINISTRATIO DE les pecunies del General fets, y publicats per les deuall scrites corts, a dos de Setembre any de la natiuitat del Senyor M.D.XII.
acc.: E5N nom de nostre Senyor Deu Iesu Chirist, sia a tots cosa manifesta, que la Cort General del Principat de Cathalunya conuocada, e congregada en corts generals, les quals la molt alta senyora Reyna dona Germana consort, e com a loctinent General (…) en la vila de Montso … [ 61v] … sots les obligations de juraments, e altres de que son, e seran tenguts al dit General respectiuament.
tit.: [ 62] COLLIDORS DE BARCElona, ahont, quant, com, y a qui, han de pagar. Cap. i.
text: P5PRIMERAMENT vol, e ordena la dita Cort, que los collidors de les entrades, e exides, y de bolla de plom … [ 71] … e laltra en la casa hont se exigeix lo dret de entrades, e exides.
ID no. of Witness 4 cnum 3321
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, B-1671-8o (3) (BITECA manid 2455)
Imprint Barcelona: Barcelona: Casa Matheuat para Barcelona: Diputació, 1670 - 1671 (el volum té dues portades i a cadascuna apareix una data diferent)
Location in witness ff. 61-71
Title(s) Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Capítols per la bona administració de les pecunies del general, escrit 1512
Capitols per la bona administratio de les pecunies del general, f. 61
Incipit & Explicits rubr.: [ 61] CAPITOLS PER LA BONA ADMINISTRATIO DE LES pecunies del General fets, y publicats per les deuall scrites corts, à dos de Setembre any de la natiuitat del Senyor M.D. XII.
acc.: E5N nom de nostre Senyor Deu Iesu Christ, sia à tots cosa manifesta, que la Cort General del Principat de Cathalunya conuocada, è congregada en corts generals, les quals la molt alta senyora Reyna dona Germana consort, è com à loctinent General (…) en la vila de Montso … [ 61v] … sots les obligations de juraments, è altres de que son, è seran tenguts al dit General respectiuament.
tit.: [ 62] COLLIDORS DE BARCElona, ahont, quant, com, y à qui, han de pagar. Cap. i.
text: P5PRIMERAMENT vol, e ordena la dita Cort, que los collidors de les entrades, e exides, y de bolla de plom … [ 71] … è laltra en la casa hont se exigeix lo dret de entrades, è exides.
ID no. of Witness 5 cnum 3320
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, B-1685-8o (7) (BITECA manid 2454)
Imprint Barcelona: Rafael Figueró para Barcelona: Diputació, 1685
Location in witness ff. 61-71
Title(s) Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Capítols per la bona administració de les pecunies del general, escrit 1512
Incipit & Explicits rubr.: [ 61] CAPITOLS PER LA BONA ADMINISTRATIO DE LES PEcunies del General, fets, y publicats per les devall scrites corts à dos de Setembre any de la Nativitat del Senyor M.D.XII.
acc.: E6N nom de nostre Senyor Deu Iesu Christ, sia à tots cosa manifesta, que la Cort General del Principat de Cathalunya convocada, è congregada en corts Generals, les quals la molt alta senyora Reyna dona Germana consort, è com á loctinent General (…) en la vila de Montso … [ 61v] … sots les obligations de juraments, è altres de que son, è seran tenguts al dit General respectivament.
tit.: [ 62] COLLIDORS DE BARCELONA, haont, quant, com, y à qui, han de pagar. Cap. i.
text: P5PRIMERAMENT vol, è ordena la dita Cort, que los collidors de les entrades, é exides, y de bolla de plom … [ 71] … è laltra en la casa hon se exigeix lo dret de entrades, è exides.
ID no. of Witness 6 cnum 3922
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, R-166 (BITECA manid 2504)
Imprint Barcelona: Rafael Figueró, 1707
Location in witness ff. 61-71
Title(s) Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Capítols per la bona administració de les pecunies del general, escrit 1512
Incipit & Explicits rubr.: [ 61] CAPITOLS PER LA BONA ADMINISTRACIO DE LES pecunies del General, fets, y publicats per les devall escrites Corts á dos de Setembre any de la Nativitat del Senyor M.D.XII
salutatio: [ E3] N nom de Nostre Senyor Deu Iesu-Christ, sia â tots cosa manifesta … [ 61v] … è altres de que son, è serán tenguts al dit General respectivament
tit.: [ 62] COLLIDORS DE BARCELONA, ahunt, quant, com y á qui, han de pagar. Cap. i
dispositio: P2Rimerament vol, é ordena la dita Cort, ✠ que los collidors de les entrades, è exides, y de bolla de plom, è segell de cera, de la taula de Barcelona, sots pena de suspensiò de llurs officis … [ 71] … é laltra en la casa hont se exigeix lo dret del plom, è sagell de cera, è laltra en la cas hon se exigeix lo dret de entrades, è exides
Record Status Created 1999-07-09
Updated 2008-12-19