Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3763
Authors Desconegut
Titles Puix vostra valor tan gran es y tanta
Incipit & Explicits text: Puix vostra valor tan gran es y tanta … senyals y miracles de molt perfet sant
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10 10ï 10 10ï 10: ababcdcd
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Puix vostra valor tan gran es y tanta [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 104 , n. 0h.52 (131:48)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 116-120 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3292
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 3 (BITECA manid 1328)
Copied València: Miquel Ortigues, 1491 - 1500 (Miquel i Planas)
1451 - 1475 (Beltran)
Location in witness ff. 72-74v
Title(s) Desconegut, Puix vostra valor tan gran es y tanta, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 72] Cobles fetes en laor del glorios sent march euangeliste
text: Puix vostra valor / tan gran es y tanta … [ 74v] … senyals y mjracles / de molt perfet sant
Poetic Stanza 12 x 8
Record Status Created 1999-06-01
Updated 2008-10-27